torsjö live vers2

Miljöchefen korrigerar yttrande om dricksvatten vid reningsverket

Miljöchefen korrigerar yttrande om dricksvatten vid reningsverket

Det finns inget skyddsavstånd kring reningsverket i Hässleholm. Därför var det fel av kommunen att i ett yttrande till länsstyrelsen skriva att det inte är lämpligt att ansluta dricksvatten till Linus Jepssons bostad nära reningsverket på grund av att den ligger inom skyddsavstånd.

– Vi har missat ett ord, det ska stå ”planerat” skyddsavstånd, säger miljöchef Sven-Inge Svensson som ska skicka en korrigering till länsstyrelsen.

Befintliga verksamhetsområden för vatten är mörkgrå i det aktuella området mellan reningsverket och Finjasjön.

Länsstyrelsen påbörjade för några veckor sedan en utredning om kommunalt dricksvatten i området där Linus Jepssons fastighet är belägen, inom de 300 meter från reningsverket som pekats ut för skyddsavstånd. Något beslut om skyddsavstånd finns dock inte.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Anledningen till att länsstyrelsen inledde ett ärende var att Linus Jepsson skickat ett mejl om sina farhågor för att hans dricksvattenbrunn förorenats av Hässleholms vattens verksamhet. Dessutom påtalade han att dricksvatten tidigare dragits fram till en närliggande fastighet efter att kommunen köpt in den, trots att den tidigare ägaren nekats kommunalt vatten.

Både Hässleholms vatten och miljö- och stadsbyggnadskontoret har yttrat sig och hävdat att området ligger inom skyddsavstånd och att det därför är olämpligt att inrätta ett verksamhetsområde för dricksvatten där.

Men nu medger Sven-Inge Svensson alltså att det blev fel, efter att Linus Jepsson påtalat det. Han lovade att skicka ett mejl till länsstyrelsen och korrigera uppgiften.

– Tyvärr har jag inte hunnit med det, men jag sa till Linus när han ringde igen igår att han själv ska skriva tydligt att det inte finns något skyddsavstånd ännu, säger Svensson.

Miljöchef Sven-Inge Svensson. Foto: Berit Önell

Han förklarar sedan att han nu ska mejla länsstyrelsen, trots att handlingarna redan skickats ut till Linus Jepsson för yttrande.

Sven-Inge Svensson säger dock att han fortfarande har uppfattningen att det ska bli ett skyddsavstånd på 300 meter från reningsverket och menar att det också är stadsbyggnadskontorets och Hässleholms vattens inställning.

Linus Jepsson säger till Frilagt att han blev förvånad över yttrandena som han uppfattar som förvirrade.

– Är syftet att sänka fastighetens värde?

Han tror dock inte att yttrandena påverkar frågan särskilt mycket.

– Skyddsavstånd eller närhet till ett reningsverk är inget skäl att inte koppla in vatten, snarare tvärtom. Det relevanta är vad det finns för anledning till behovet av vatten – att grundvattnet är förorenat, säger han.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

2019-02-14 Länsstyrelsen utreder kommunalt dricksvatten till bostäder vid reningsverket

2019-02-20 Anser dricksvatten olämpligt nära reningsverket

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se