torsjö live

Gymnasieutbildningar i fara Bara två sökande till industriteknik

Gymnasieutbildningar i fara Bara två sökande till industriteknik

Många elever har även i år sökt till el och energi och bygg, men bara två till industriteknik som nu åter riskerar nedläggning. Foto: Berit Önell

Flera gymnasieutbildningar i Hässleholm har oroväckande få sökande inför höstterminen. Det tillsammans med sparkraven gör att partigrupperna nu diskuterar eventuella nedläggningar. Beslut måste fattas vid nästa sammanträde, den 28 mars. Värst ser det ut för industriteknikprogrammet som efter flera osäkra år nu bara har två sökande.

– Två elever är för lite, säger Stefan Larsson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Nedläggningar av program sparar dock inte särskilt mycket pengar eftersom eleverna kan förväntas söka utbildningen i andra kommuner och intäkter för elever från andra kommuner försvinner.

När ansökningstiden gick ut den 15 februari fanns tre sökande som valt industriteknikprogrammet i första hand. Sedan dess har en av de sökande ångrat sig och hoppat av och kvar är därmed bara två preliminärt antagna.

Båda de förstahandssökande är behöriga. Det är alltså inte aktuellt att fler elever som helst av allt vill gå programmet lyckas läsa upp sina betyg under våren. Åtta sökte utbildningen i andra hand och nio i tredje hand. Enligt tjänstemannaförslaget i handlingarna inför arbetsutskottets sammanträde ska de tio platserna i kommande årskurs ett dock vara kvar och möjlighet ges till obehöriga elever att få så kallade IMV-platser. Elever från andra kommuner brukar också tillkomma. Dessutom har eleverna möjlighet att göra omval med sista ansökningsdag den 15 maj.

Restaurang- och livsmedelsprogrammet har sex preliminärt antagna, estetiska programmet med musikinriktning tolv och vård- och omsorgsprogrammet sju. Dessa utbildningar har dock ett antal obehöriga sökande, estetiska tre, restaurang elva och vård- och omsorg hela 16. Det visar att det finns ett intresse och de obehöriga eleverna kan också hinna bli behöriga.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Larsson (M). Foto: Urban Önell

– Vi räknar med att cirka en tredjedel av de obehöriga blir behöriga, men det är lite olika , säger Stefan Larsson.

Han ser inte mycket hopp för industriteknikprogrammet.

– Om det hade funnits sökande hade vi inte lagt ner av enbart ekonomiska skäl. Men jag anser inte att det är försvarbart att starta med så få elever. Det är en diskussion vi nu tvingas ta, om vi eventuellt ska lägga ner eller göra uppehåll i intagningen, säger han.

Industriteknikprogrammet är ett av flera program som ingår i kommunens satsning på teknikcollege. Därför renoverades maskinparken under förra året och nya maskiner är beställda.

Restaurang- och livsmedelsprogrammet ser Stefan Larsson också stora problem för.

– I årskurs två och tre ska de driva restaurang med både kök och servering, då kan de inte vara för få, säger han.

Han är bekymrad även för estetiska programmet. Vård- och omsorgsprogrammet tror han däremot inte det är någon fara med.

– Det brukar fylla på. Jag tror det löser sig, säger han.

De program som har flest sökande är teknikprogrammet, handels- och administrationsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, el- och energiprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet, fordons- och transportprogrammet och barn- och fritidsprogrammet.

Tjänstemannaförslaget innebär att en tjänst dras in på estetiska programmet och 0,75 tjänst på restaurang- och livsmedelsprogrammet. I övrigt föreslås inga neddragningar eller nedläggningar.

– Vi får ta de diskussionerna i partigrupperna och i nämnden, säger Stefan Larsson.

Beräkningar av vad det skulle kosta att lägga ner vissa av programmen har dock gjorts. Att lägga ner hela industriteknikprogrammet skulle bara spara 242 000 exklusive lokalhyra. Om lokalhyran kan sparas in blir siffran 1 294 000 kronor. Att det inte blir mer beror bland annat på att flera elever från andra kommuner brukar tas in på utbildningen och ge intäkter, i budgeten för 2019 hela 1 144 000 kronor. Innevarande läsår kommer sju av totalt 20 elever i samtliga årskurser från andra kommuner.

Kostnaderna för att istället skicka Hässleholmselever till andra kommuner räknas också. Den beräknade årliga kostnaden för fem elever fördelade på samtliga årskurser är 751 000 kronor. Några elever förväntas söka andra utbildningar inom kommunen.

Joachim Fors (S), andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Foto: Lotta Persson

Att lägga ner estetiska programmet skulle spara 1 554 000 utan lokalhyra, 3 766 000 med lokalhyra. Restaurang- och livsmedelsprogrammet skulle spara allra minst, 11 000 kronor exklusive lokalhyra, 1 743 000 kronor om även lokalhyran kan sparas in.

Joachim Fors (S), andre vice ordförande i barn- och uitbildningsnämnden är inte alls intresserad av att lägga ner några program.

– Jag vill helst behålla alla program. Vi har inte diskuterat det i vår grupp ännu, men industriteknikprogrammet är kopplat till teknikcollege. Om vi lägger ner kan vi aldrig starta igen. Vi har gjort uppehåll en gång tidigare och det är inte bra. Jag tror att det blir rätt hög kostnad ändå, man behöver ju fortfarande lärare och lokaler, säger han.

Han räknar med att cirka hälften av de obehöriga eleverna hinner läsa upp sina betyg och att det kommer att bli minst 20 elever på vård- och omsorgsprogrammet. Han påpekar också att restaurang- och livsmedelsprogrammet ökade lite förra året.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se