torsjö live vers2

Tolv företag ska snart öka takten i kommunens fiberutbyggnad

Tolv företag ska snart öka takten i kommunens fiberutbyggnad

Takten i kommunens fiberutbyggnad har varit för låg, men ska snart öka med hjälp av de tolv entreprenörer som fått ramavtal. Bilden är från kommunens pilotprojekt i Röinge 2016. Foto: Berit Önell

Inom kort ska Hässleholm kommuns avstannade fibergrävningar i bland annat Hästveda, Vittsjö och delar av Vinslöv vara igång igen. Den nya upphandlingen av ramavtal innebär att kommunen går från två till hela tolv gräventreprenörer och kan öka takten i den försenade fiberutbyggnaden.

Frilagt har tidigare berättat om att arbetet med att gräva ner fiberkabel i flera orter i kommunen stått stilla en tid eftersom kommunens upphandling av nya entreprenörer var försenad. Det tidigare avtalet löpte ut den 12 januari, men arbetena i Vinslöv stannade vid årsskiftet, Hästveda och Vittsjö ännu tidigare.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Den nya upphandlingen var klar för några veckor sedan och kommunstyrelsens arbetsutskott, som också fungerar som styrgrupp för fiberprojektet, beslöt att teckna ramavtal med alla de tolv företag som lämnat anbud. Tio hade tidigare bedömts som ett rimligt antal för att säkerställa tillräcklig kapacitet.

– Det är bra att det blir fler entreprenörer så att vi kan få upp hastigheten, sa kommunstyrelsens andre vice ordförande Lena Wallentheim (S) efter beslutet.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M), instämde och konstaterade att de två entreprenörer som hade det tidigare avtalet haft svårt att hinna med.

– Ibland har de tvingats tacka nej.

Tony Hadarsson tillträdde som chef för Hässleholms fibernät i början på januari.

Nytillträdde fiberchefen Tony Hadarsson säger att utbyggnaden i Vinslöv, Vittsjö och Hästveda nu ska prioriteras. De påbörjade arbetena ska slutföras så snart som möjligt.

– Att komma igång med grävningarna är inte många veckor bort, men när det är färdigt är en annan sak, säger Tony Hadarson.

Hans tjänst tillkom just för att snabba på fiberutbyggnaden som haft svårt att hålla tidsplanen.

– Vi håller på att titta på nuläget så att vi vet var vi är någonstans och sedan konkurrensutsätter vi arbetena, förklarar han.

Arbetssättet ska förändras för att få bättre kontroll bland annat på tider.

– I de gamla avtalen var det svårt att påverka tidsplaneringen. Nu får vi bättre möjlighet till projektstyrning. Vi upphandlar arbetena i delar och kan skriva separata projektdirektiv. Det är det som styr, så det blir helt annat än tidigare. Vi får bättre uppföljning av både ekonomi och tid. Det kommer inte att finnas möjlighet för en entreprenör att säga att man inte hinner, i så fall blir det vite, säger han.

Han vill även titta på annat, till exempel processerna för beställningar. Det går inte att vara för generös med sena kunder.

– Det stökar till det i projekten. Vi ska bli mer exakta med sista beställningsdag. Om vi ändrar den drar det lätt iväg i både tid och pengar, säger han.

Sena kunder ska istället få möjlighet till efteranslutning.

Tony Hadarson vågar inte i dagsläget säga om kommunen kommer att klara målet att 95 procent av invånarna ska ha fiber 2020. Han är väl medveten om att Telias nedmontering av kopparledningarna inte väntar på kommunens fiberutbyggnad. En del invånare på landsbygden riskerar därför att bli utan fungerande telefon om inte Telia håller löftet att lösa det på annat sätt. I Nässjö där Tony Hadarson arbetade tidigare uppstod samma problem. Där hittades alternativ teknik.

Han har kontaktat Tele2 för att få veta om det finns kanalisation som kommunen skulle kunna nyttja och på det sättet komma snabbare fram med fibern till vissa orter. Han har inte fått svar, men hoppas fortfarande.

Bland orterna som ska prioriteras på grund av Telias nedmontering finns bland andra Emmaljunga, Farstorp, Verum och Röke. I Röke är projektering klar och även, enligt Hässleholms fibernäts nyhetsbrev, i Nävlinge, Häglinge och Norra Sandby. I Ballingslöv drog sig Teliabolaget Zitius ur och kommunen kommer därför att sätta igång projekteringen där också.

Ramavtalen har tecknats på två år med möjlighet till två års förlängning.

Dessa företag fick ramavtal i följande rangordning: Wanstadius Telecom, TA Mark, Telarco, Bjära Entreprenad, Transtema network services, MFEK Future, Sandins Entr, Bäck Installation, NetworkSolutions Blekinge, Fiberoptik Syd, Anläggning & Kabel Entreprenad i Malmö och Relacom. Anbudssummorna var mellan 4,9 och 8,9 miljoner kronor.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se