Gruppen-3a-328x120

Myntbetalning ska vara kvar

Myntbetalning ska vara kvar

INSÄNDARE. Förslaget från majoriteten (M, KD,L och SD) att ta bort möjligheten att betala med mynt vid parkering i Hässleholm är förödande för handlarna. Parkeringsplatserna är till för besökarna, besökarna är inte till för parkeringsplatserna. Centerpartiet har under hela diskussionen med all tydlighet krävt att möjligheten att betala med mynt ska vara kvar. Mynt är en vedertagen betalningsmetod utfärdad av riksbanken och så länge det är fallet ska självklart den möjligheten finnas kvar.

Centerpartiet är inte heller främmande för att införa P-skiva med exempelvis möjlighet att parkera två timmar. Införande av P-skiva kommer däremot att behöva utredas med för- och nackdelar, både gällande användningssätt och kostnader.

Därför kommer Centerpartiet att vid Tekniska nämndens nästa sammanträde lägga fram ett förslag att utreda möjligheten att införa P-skiva i Hässleholms kommun samtidigt som att möjligheten att betala med mynt kvarstår tills införande av P-skiva görs.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Visar det sig att det inte är möjligt att införa P-skiva så ska myntbetalning vara kvar tillsvidare.

Anders Edwall
Ordförande
Centerpartiet i Hässleholm

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se