logga-ligg-tjock

Inom ramarna för regelverket

Inom ramarna för regelverket

INSÄNDARE. Mårten Nobin fortsätter med att anklaga mig (NSk 22 mars) för att komma med osanningar. Nej Nobin, jag kommer inte med osanningar men du själv borde ha redovisat att du känner dig personligen störd av skyttet och att du har goda kontakter på hög nivå i ditt parti (C). Det kanske t.o.m. kan förklara varför ditt parti (C) vid nämndsmötet (den 20 mars) valde att rösta med S för att skjutbanorna inte ska få användas för hagelskytte?  Du skriver sedan att du accepterar skytteverksamheten på platsen så länge regelverket för skjutbanorna följs! Det är bra för då kan du sluta protestera. Den nya nämndens beslut ligger nämligen inom ramarna för det regelverk som ska tillämpas.

När skytteanläggningen planerades och byggdes var Naturvårdsverkets riktlinjer för buller 70 dBA. Den nya miljö- och stadsbyggnadsnämnden har i sitt beslut 2019-03-20 bestämt att den bullernivån (65-70 dBA) alltjämt ska gälla, oavsett vad tidigare politiker i nämnden sagt. De rödgröna förlorade sin majoritet i valet 2018. En anledning var säkert att över 600 jaktskyttemedlemmar med anhöriga och bekanta tröttnat på de rödgrönas krumbukter. Många ansåg säkert att det var tokigt att först bygga skytteanläggningen och sedan införa nya hårdare självpåtagna krav för att begränsa och stoppa skyttet. I valet kom domen. Så fungerar demokratin.

 

Björn Widmark

Folkets väl

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se