torsjö live

Ja till p-automater utan mynt efter fyra voteringar

Ja till p-automater utan mynt efter fyra voteringar

Tekniska nämndens ordförande Torsten Nilsson M), i mitten, tittar på hur voteringarna om p-automaterna slutade med hjälp av sekreteraren Annika Johansson och tekniske chefen Mats Svensson. Foto: Lotta Persson

Efter fyra voteringar blev det bifall till uppgraderade parkeringsautomater utan mynt. P-skiva fanns inte med som ett alternativ vid tekniska nämndens sammanträde på torsdagen, men Ernst Herslow (FV) begärde att få lägga till det. Han fick stöd av S och C, men förslaget föll med röstsiffrorna 6 – 5 eftersom M, KD, L och SD röstade för de nya automaterna. Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen.

Ernst Herslow (FV) föreslog p-skiva istället för uppgraderade p-automater, men blev nedröstad i tekniska nämnden. Foto: Berit Önell

Tekniska nämnden hade tre att-satser att ta ställning till, förutom Ernst Herslows yrkande. Den första, att riva upp det tidigare beslutet från december om att uppgradera till automater med myntfunktion, var även Herslow med på, vilket ledde till röstsiffrorna 7 – 4 i den voteringen.

Övriga två att-satser i underlaget gällde att uppgradera p-automaterna enligt alternativet ”digital touch” respektive att avsätta en budget för 25 automater på totalsumman 800 000 kronor under 2019. Där slutade omröstningarna 6 – 5 liksom för Herslows förslag på p-skiva med gratis parkering i två timmar inom Hässleholms centrum. Han ville också ha en ekonomisk utredning på de olika lösningarna.

– Vi måste göra något, annars kommer parkeringsautomaterna inte att fungera tekniskt vid årets slut. Det är viktigt att få ett beslut eftersom uppgraderingen har en viss startsträcka, säger tekniska nämndens ordförande Torsten Nilsson (M).

Han hoppas att förändringen kan genomföras framåt höstkanten.

– Det blir samma lösning som väldigt många andra kommuner redan har. Idag finns till exempel inte längre en enda myntautomat i Stockholm, säger han.

Att många kommuner har p-skiva har tekniska nämnden i Hässleholm däremot inte tagit fasta på.

– Vi har diskuterat det, men vi måste ta ansvar för kommunens ekonomi. Intäkterna från parkeringsavgifterna går in i kommunens ekonomi, säger Torsten Nilsson.

Det handlar om cirka fem miljoner kronor per år.

Men kommunen får väl inte ta ut avgifter för parkering för att få pengar till annat än parkeringsverksamheten (kommunallagens självkostnadsprincip)?

– Du får inte heller ut exakt samma hundring som du sätter in på banken, säger Torsten Nilsson.

Tekniske chefen Mats Svensson ingriper.

– Vi har cirka fem miljoner i kostnader för parkeringsverksamheten. Det är budgeterat, säger han.

Han förklarar att i dessa kostnader ingår inte bara kostnader för tömning och underhåll av p-automater utan också flyttning av felparkerade fordon med mera.

– Det som blir över används till återasfaltering, linjering med mera på parkeringsplatserna, säger han.

Frilagt har begärt att få se redovisning av kostnaderna för 2018.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se