torsjö live

Mycket ska få plats i centrum

Staden som morgondagens mötesplats. Det var ämnet för fredagens lunchmöte på hotell Statt i Hässleholm. Det mesta av samtalet kretsade kring torget och järnvägsstationen, med företagens önskemål i fokus. Byggherren Jacob Karlsson på K-fastigheter vill helst bygga centrumnära och det har han också fått. Förtätning var ett nyckelord i samtalet. Det är mycket som ska […]

Stans lönsamma delar

INSÄNDARE. Vilka delar av staden Hässleholm ger mest skattemedel till kommunal verksamhet, skola vård och omsorg? En nu avslutad granskning av ekonomiska ofta självgående stadsdelar ger resultatet att Björklunda ligger absolut rätt i det ekonomisk oavbrutet tillväxande Garnisonsområdet, som ytterligare påverkas undan för undan i kommande stambane- och järnvägsspår. Läreda hör sedan gammalt till de stora […]

En skolchef har skyldigheter

INSÄNDARE. Enligt en ny bestämmelse i skollagen ska huvudmannen utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Sådana föreskrifter finns i första hand i skollagen och anslutande författningar. Som skolchef för Barn och utbildningsförvaltningen utsåg kommunstyrelsen arbetsutskott Eva Andersson den […]

Vad menar Hanna Nilsson?

INSÄNDARE. Jag läser intervjun av Hanna Nilsson (SD) 190404, och har svårt att sitta still och stilla blodtrycket. Anledningen till artikeln handlar om den nu sparkade skolchefen Eva Andersson. Citat: ”Eva Andersson kunde därför inte rädda budgeten genom att stänga någon byskola”. Är det möjligt att spara så mycket och ha alla småskolor kvar? – Jag […]