torsjö live

Skolan fick 52 miljoner i tillskott i budgeten för 2019

Skolan fick 52 miljoner i tillskott i budgeten för 2019

INSÄNDARE. Den senaste tiden har det skrivits mycket om besparingar på skolan i Hässleholms kommun. Ofta har det i debatten talats om besparingar på 49 miljoner kr.

Mot denna bakgrund skulle vi vilja komma med några sakupplysningar.

I budgeten för 2019 fick Barn- och utbildningsförvaltningen ett tillskott med ungefär 52 miljoner kr vilket motsvarar en utökning med 4,2 %. Budgeten för 2019 uppgår till 1 278 miljoner kr medan budgeten för 2018 uppgick till 1 226 miljoner kr. Det är alltså inte korrekt att tala om besparingar om man med det menar att förvaltningen fått mindre pengar att röra sig med.

Den som vill fördjupa sig i hur mycket vår kommun satsar på sin barn- och utbildningsverksamhet jämfört med andra kommuner kan ta del av statistik på kolada.se (kommunerna och landstingens databas). Här redovisas alla kommuners kostnader för olika verksamheter jämfört med en referenskostnad (statistiskt förväntad kostnad). De senast publicerade siffrorna avser år 2017. Av dessa framgår att Hässleholms kommun då hade mellan 4 och 9 % högre kostnad än förväntat på de olika verksamhetsområdena (förskola, grundskola, gymnasieskola samt fritidshem). Detta motsvarar ”överkostnader” om sammanlagt 73 miljoner kronor. Enligt Kolada indikerar detta på ett högt kostnadsläge, på grund av hög ambitionsnivå och/eller låg effektivitet. Hässleholms skolstruktur med ett antal mindre s.k. bygdeskolor förklarar en del av merkostnaden, men det är enligt vår uppfattning inte hela förklaringen.

För ett par veckor sedan presenterade också kommunens revisorer en promemoria där man beräknat undervisningskostnaden i våra grundskolor 2017. Sammanställningen visar på en elevkostnad på 120 800 kr i Hässleholm. Den statliga referenskostnaden anger för 2017 att grundskolan borde kosta 102 000 kr i Hässleholm.

I Kolada redovisas också s.k. resultatnyckeltal som visar hur det går för eleverna i våra skolor. Nyligen presenterades siffrorna för 2018. Även här jämför man med övriga kommuner i landet. Vad gäller eleverna i våra kommunala grundskolor kan vi tyvärr konstatera att utvecklingen går åt fel håll. I de flesta avseende tillhör Hässleholm gruppen med de sämsta 25 % av landets kommuner. Inte för något nyckeltal tillhör vår kommun gruppen med de 25 % bästa.

Sammantaget finns det mycket som talar för att Hässleholms kommun har relativt höga kostnader för sin barn-och utbildningsverksamhet samtidigt som resultaten inte övertygar. Då är det vår skyldighet som politiker att agera. Det är så man tar ansvar.

Lars Johnsson, kommunstyrelsens ordförande (M)
Robin Gustavsson, gruppledare (KD)
Agneta Olsson Enochsson, gruppledare (L)

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se