torsjö live

Ett sargat HTS gör kommunen mindre attraktiv

Ett sargat HTS gör kommunen mindre attraktiv

INSÄNDARE. Att spara pengar är argumentet som används i snart sagt alla politiska beslut i vår kommun. Skolan, den viktigaste sektorn för våra barn och ungdomar och således för framtiden, har nu drabbats av flera hårda slag när BUN fattar sina beslut. Var finns visionerna, var finns framtidstron, var finns planerna att göra Hässleholm till en mer attraktiv kommun istället för det motsatta?

Vi lärare på HTS har under de senaste veckorna fått ta del av nedskärningar, på i stort samtliga program, vilka påverkar kvalitén och mångfalden på vår skola. Argumentet för dessa förändringar är detsamma, att spara pengar.

I torsdags, 27/3, klubbades så ännu ett förödande beslut igenom på BUNs möte. Två (!) av partierna i BUN röstade för en paus (vilket i praktiken innebär nedläggning) av Estetiska programmet. Med röstsiffrorna 6-5 ”pausas” Estetiska programmet. Vi frågar oss hur denna paus ska leda till kassaklirr i kommunens kassa. Paus för intag hösten 2019, leder inte till någon besparing, utan tvärtom. Det finns stor risk för ökade kostnader i form av uppsägningstider och utbetalningar av interkommunala ersättningar, vilka är en mycket stor utgift för kommunen, då elever byter skola till förmån för en annan kommun. Ett scenario som är fullt troligt. För att göra det hela konkret. Om vi hypotetiskt tänker att åtta elever på Estetiska programmet byter skola till hösten, på grund av den osäkerhet som skapats, kostar det Hässleholms kommun 1 128 000 kronor per år (141 000 per elev och år). Risken är överhängande att dessa åtta elever blir långt fler när lärarna i de estetiska ämnena söker sig från skolan.

Nog om pengar. Hur påverkas vår ”skolkommun” och HTS av att stänga ner det Estetiska programmet på andra plan än det ekonomiska?

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program där den som vill vara kreativ och utvecklas inom musik och estetik kan studera, samtidigt som allmän behörighet till universitet och högskola ges. Stänger vi ner Estetiska programmet i Hässleholm kommer de ungdomar i vår kommun med dessa intressen tvingas välja ett gymnasium på annan ort. Estetiska programmet på HTS märks och gör skillnad, det minskar likformigheten och ger våra elever ett öppnare sinne. En bredd skapar tolerans och mångfald, något som inte minst i dessa tider behövs.  De estetiska ämnena är viktiga för bildning och kreativitet. De ger ett socialt kapital som inte ska undervärderas.  Att ”pausa” detta program gör HTS till en gråare arbetsplats för elever och lärare och Hässleholms kommun till en mer oattraktiv, blekare, och bakåtsträvande ”skolkommun”. I förlängningen en skola och en kommun där kreativiteten stagnerat.

För att vinna måste man satsa, investera och våga ta risker. De nu fattade besluten leder endast åt ett och samma håll, nämligen en fattigare kommun, både ekonomiskt och kulturellt.

 

Lärare på Samhällsinstitutionen, HTS

Erik Abrahamsson, Karin Månsson, Sara Holmquist, Ingmar Nilsson,

Mats Giselsson, Pelle Sjödin,  Charlotta Ohlsson, Cecilia Jönsson,

 Birgitta Pettersson, Sofie Kullman, Sofia Stihl, Jessica Landgren     

                                                                       

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se