torsjö live

Politiker vill satsa på ny lokal till nattjouren Oklart varför det tog två år

Politiker vill satsa på ny lokal till nattjouren Oklart varför det tog två år

Nattjouren kan öppna i den gamla lokförarbostaden i september om kommunstyrelsen beviljar pengar. Foto: Berit Önell

Politikerna i tekniska nämndens arbetsutskott sa på onsdagen enhälligt ja till att bygga om den tidigare lokförarbostaden vid Götagatan i Hässleholm till ny nattjour för hemlösa. De vill därför att kommunstyrelsen ska tillskjuta en miljon kronor till bland annat förbättrat brandskydd i lokalen. Totalt kostar åtgärderna 1,6 miljoner kronor.

Tekniske chefen Mats Svensson beklagar att kommunen nästan två år efter att räddningstjänsten dömt ut den tidigare lokalen inte har en lösning på plats. Då hade behövande människor sluppit stå utan tak över huvudet i måndags kväll när nattjouren stängdes.

– Vi står med skämskudden, säger Mats Svensson.

Lokförarbostaden vid Netto blev aktuell som möjligt härbärge för hemlösa redan i samband med kommunens köp av PJ Åkeris byggnader i december 2017. Då hade räddningstjänsten i mer än ett halvår sett mellan fingrarna med att lägenheten på Stobygatan bland annat saknade utrymningsväg.

Tekniske chefen Mats Svensson skäms över att det tagit för lång tid att ordna ny lokal till nattjouren för hemlösa. Foto: Lotta Persson

– De var nog förstående eftersom vi försökte hitta en ny lokal. Men det har dragit ut på tiden. Det gick troll i det hela när vi bara begärde 600 000 kronor för att åtgärda lokalen. Vi trodde att vi skulle lösa det snabbt och enkelt, förklarar Mats Svensson.

Socialchef Sus Lantz berättar att planen var att nattjouren skulle få flytta in sommaren 2018. Men sedan fick hon besked om att en ny bedömning hade visat att det skulle kosta uppåt fem miljoner kronor att uppfylla brandskyddskraven. Det blev för dyrt.

– Då sa politikerna att det var för mycket, så vi fick titta på andra alternativ, berättar Mats Svensson.

Det som påverkade var också att lokalen bara förväntades vara användbar i 10 – 15 år på grund av höghastighetsbanan.

Något formellt beslut om att avfärda lokförarbostaden fattades inte.

– Det var inte något ärende om att det skulle kosta fem miljoner utan togs bara upp på dialogträffar där man sa att det inte var någon framkomlig väg. Det hade kunnat vara ok om lokalen kunnat användas över tid, säger Mats Svensson.

Under tiden började det regna in i den utdömda lokalen. Nattjouren fick hastigt flytta till en annan lägenhet i samma hus – med samma brister i brandskyddet.

– Sedan har det stått stilla, säger Sus Lantz.

Tekniska förvaltningen har utrett några andra förslag; moduler, behandlingshemmet 35:an i Vinslöv, flyktingboendet Maijagården i Vittsjö och Parkvillan på Åkaregatan. Lokaler utanför Hässleholm har avfärdats eftersom de berörda har svårt att ta sig dit. Alla alternativ har varit svåra att anpassa till ändamålet utan dyra och tidsödande ombyggnader. Problemet är de hårdare brandskyddskraven på att ett tillfälligt boende, samma som för ett hotell, till skillnad från stadigvarande boende som vårdboenden. När det gäller moduler har det varit svårt att hitta lämplig mark att placera dem på.

– Vi är förtvivlade. Vi vill ju att den här målgruppen ska ha tak över huvudet och leva ett värdigt liv. Det finns det stor enighet om politiskt också, säger Sus Lantz.

Tekniska nämndens arbetsutskott med nye ordförande Torsten Nilsson (M) ville enhälligt begära en miljon kronor till av kommunstyrelsen för att bygga om lokförarbostaden till nattjour. Foto: Lotta Persson

Hon kan inte svara på varför det då tagit så lång tid. Men någonstans har det gått fel. Det ska inte kosta fem miljoner att anpassa lokförarbostaden till brandskyddskraven – utan snarare 1,6 miljoner kronor.

Tekniska förvaltningens nuvarande handläggare Tobias Oscarsson, tidigare fastighetschef, konstaterar i sin nya utredning att lokförarbostaden enligt bygglovet från 1989 är godkänd som tillfälligt övernattningsboende. Därmed ställs inga retroaktiva krav enligt nyare byggregler, så länge inte ombyggnaden kräver nytt bygglov. Tobias Oscarsson räknar med att det ska räcka med en bygganmälan till stadsbyggnadskontoret.

Han vet inte var kostnaden på fem miljoner kronor kom ifrån.

– Jag var inte handläggare då. Men det är inte okomplicerat och jag har inte fullt grepp om vad som gäller för brandsäkerhet. Vi har nu haft hjälp av en brandkonsult, säger han.

Mats Svensson vet inte heller var de fem miljonerna kom ifrån.

– Men det måste ha kommit från denna förvaltningen, säger han.

Han berättar att de 1,6 miljonerna kom fram sedan kommundirektör Bengt-Arne Persson uppmanat alla berörda förvaltningschefer att kritiskt granska sig själva och ta fram minimikraven för ett härbärge.

– Jag tycker absolut att det borde ha gått snabbare, säger Mats Svensson.

Han menar också att reglerna hade kunnat överträdas tillfälligt i en akut situation, som i måndags.

– Jag kan inte säga till den som inte fick någonstans att sova i måndags att det var ok. Det är för mycket byråkrati, klart vi hade kunnat ordna det, säger han.

Han har förståelse för de arga medborgare som hört av sig och undrat vad de ansvariga på kommunen håller på med.

– De har väldigt svårt att se att någon ska behöva gå och lägga sig i en trappuppgång när det mitt emot finns ett hus som står tomt, säger han.

Han betonar att de hemlösa inte ska ha lägre prioritet.

– Men det blir ofta så att vi tänker mer på det som är för dagen, det som är akut, och mindre på det långsiktiga. Man tror man ska hinna med det också, men det gjorde vi inte och då får vi skämmas, säger han.

Lokförarbostaden kan vara klar i september och då erbjuda nattvila för fem personer i ett våningsplan.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se