Gruppen-3a-328x120

Detta gör kommunen för de mest utsatta

INSÄNDARE. ”Allt fler vuxna har behövt hjälp eller skydd inom vuxendelen. Fler anmälningar har inkommit om substansmissbruk och spelmissbruk. En ökning av placeringar till följt av våld i nära relationer har skett. Placeringsbudgeten är överskriden och visar att många av dem som placeras har en samsjuklighet. Det har varit stort tryck på öppenvården och boendet för […]

IS-sympatisör döms för terrorplaner i Köpenhamn

Den 32-årige syriern Moyed al-Zoebi, tidigare bosatt i Vittsjö, döms för förberedelse till terroristbrott i Köpenhamn. Köpenhamns byret meddelade på torsdagen att den anser honom skyldig till att ha planerat döda och skada slumpvis utvalda människor med hjälp av köksknivar och minst en hemmagjord bomb som skulle tillverkas av mer än 17 000 tändstickor. Det […]

Betalt för att inte arbeta

INSÄNDARE. Det har under senare år blivit en dålig vana att frikostigt avlöna sparkade chefer i åratal. Generaldirektörer som inte skött sig placeras på elefantkyrkogården med väl tilltagna fallskärmar. Den här ovanan har nu också spritt sig till Hässleholms kommun. Under senare år är det mer än en chef som belönats rikligt för att inte längre […]

Namninsamlingen avslutas

INSÄNDARE. Då vi fick vetskap om stängningen av relaxavdelningen i badhuset, startade jag en namninsamling för dess renovering. Det har tydligen nått politikerna, som har agerat och ett beslut har fattats om en renovering. Det är fullt förståeligt då de inte ännu en gång ville schavottera inför kommuninvånarna för att stå till svars för bristande underhåll […]

Eva Andersson får 2,16 miljoner i fallskärm

Skolchef Eva Andersson, som fick sparken i förra veckan, får en fallskärm på motsvarande 27 månadslöner, totalt 2,16 miljoner kronor. Enligt kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) fick Eva Andersson sluta efter att hon sagt att hon inte klarade att följa budgeten. Det saknades också samsyn i hur verksamheten ska utvecklas, bland annat hur skolresultaten ska […]

Politiker vill satsa på ny lokal till nattjouren Oklart varför det tog två år

Politikerna i tekniska nämndens arbetsutskott sa på onsdagen enhälligt ja till att bygga om den tidigare lokförarbostaden vid Götagatan i Hässleholm till ny nattjour för hemlösa. De vill därför att kommunstyrelsen ska tillskjuta en miljon kronor till bland annat förbättrat brandskydd i lokalen. Totalt kostar åtgärderna 1,6 miljoner kronor. Tekniske chefen Mats Svensson beklagar att […]