torsjö live

Namninsamlingen avslutas

Namninsamlingen avslutas

INSÄNDARE. Då vi fick vetskap om stängningen av relaxavdelningen i badhuset, startade jag en namninsamling för dess renovering. Det har tydligen nått politikerna, som har agerat och ett beslut har fattats om en renovering. Det är fullt förståeligt då de inte ännu en gång ville schavottera inför kommuninvånarna för att stå till svars för bristande underhåll av våra gemensamma anläggningar.

Vid samtal med tekniskan och fritidskontoret, fick jag veta att kommunstyrelsen initierat renoveringen och att beslutet tas inom kort i Tekniska nämnden. Först efter renoveringen kan vi se resultatet av vad som har åstadkommits med ångbasun och massagepoolen. För det blir väl en pool med samma kvalitet som den befintliga? Något annat kan väl inte komma ifråga!
Avslutningsvis vill jag tacka alla som har skrivit på min namninsamling och konstaterar att det hjälper att protestera mot försumligheter.
Lars Nord
Fritänkare och outsider
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se