torsjö live vers2

Svar till Johan Lindman – föräldrar måste ta ansvar

Svar till Johan Lindman – föräldrar måste ta ansvar

INSÄNDARE. Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2015, under socialdemokratisk ordförande, att barn till föräldrar som inte betalar barnomsorgsavgiften skulle få behålla sin plats i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg. Detta påverkar inte rätten till allmän förskola, alltså de 15 timmar per vecka som är kostnadsfria. Från 2016 till 2018 ökade skulderna för obetalda barnomsorgsavgifter från 65 000 kronor till 890 000 kronor. Skulden till kommunen har alltså ökat med över 1000%. Inget barn ska behöva hamna utanför. De föräldrar som av olika skäl inte har pengar till  barnomsorgsavgiften kan via ekonomiskt bistånd få hjälp med avgiften. Nu är det inte troligt att alla obetalda avgifter beror på att familjens totala inkomst inte räcker till. Det kan finnas de som inte själva klarar av att prioritera vilka räkningar som ska betalas. Barn- och utbildningsförvaltningen har för vana att arbeta med avbetalningsplaner och rekommendera skuldsanering för att på så sätt hjälpa familjen att reglera skulden.

Det finns här två grundprinciper som kan krocka. Att betala för de tjänster man utnyttjar och att värna om barnen. När familjen inte har råd så finns ekonomiskt bistånd att söka. Socialförvaltningen prövar då rätten till biståndet. Vad som orsakat den orimliga ökningen av skulder är oklart, men det skulle förvåna om ökningen beror på att fler och fler familjer har fått sämre ekonomi. Det är nog mer troligt att prioriteringen av vilka skulder som ska betalas har förändrats. Familjer som hamnar i en situation där ens barn riskerar att bli utan plats i barnomsorgen måste söka hjälp och rådgivning. Annars så byggs skulderna upp mer och mer.

Stefan Larsson (M) ordförande i Barn- och utbildningsnämnden
               Erik Berg (M) ledamot i Barn- och utbildningsnämnden
               Stefan Svensson (KD) ledamot i Barn- och utbildningsnämnden
               Erika Heil-Utbult (KD) ersättare i Barn- och utbildningsnämnden
               Marie Hult (L) ersättare i Barn- och utbildningsnämnden

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se