torsjö live vers2

Nattjouren för hemlösa stängd Manifestation planeras

Nattjouren för hemlösa stängd Manifestation planeras

Nattjouren på Stobygatan stängde på måndagen. Räddningstjänsten hade då i nästan två år påtalat att brandskyddet inte var godkänt med utrymningsväg bara via trapphuset. Foto: Berit Önell

Hässleholms kommuns nattjour för hemlösa stängde på måndagen sedan räddningstjänsten dömt ut lägenheten på Stobygatan. Trots att bristerna i brandskyddet varit kända i nästan två år har kommunen ännu inte fått fram någon annan lokal.

– Vi stänger med omedelbar verkan, men håller på att ordna individuella lösningar för de berörda, säger Thed Carlsson, verksamhetschef sedan en vecka tillbaka.

Föreningen Hemlösa i Hässleholm planerar en manifestation utanför stadshuset den 24 april för att kräva ett nytt härbärge. Samtidigt sker demonstrationer på andra håll i landet. I Stockholm tågar organisationen Vid din sida till Rosenbad för att lämna namnunderskrifter till statsminister Stefan Löfvén i protest mot att alltfler pensionärer tvingas bo på gatan.

Räddningstjänsten meddelade i slutet på förra veckan muntligen att ett förbud skulle komma måndag eller tisdag denna vecka.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Förbudet gäller direkt från delgivningsdagen, förklarar brandingenjör Tobias Ullmark som själv var med både vid den senaste tillsynen och den första, i maj 2017.

Vid båda tillfällena gjorde räddningstjänsten bedömningen att kravet på ett skäligt brandskydd inte uppfylldes.

– Det gäller att klara av en utrymning innan det blir farliga förhållanden, säger Tobias Ullmark.

Här finns ingen alternativ utrymningsväg från lägenheten på tredje våningen. Ytterdörren tillsammans med räddningstjänstens stegutrustning räcker om lägenheten används som vanlig bostad, men i en verksamhet av det här slaget är det inte godkänt. Dessutom krävs avskiljningar mellan boenderum för att minska brand- och rökspridning, vilket inte finns på Stobygatan.

– Detta tillsammans med att de beroende på berusningsgraden kan behöva hjälp vid en utrymning gör att bemanningen på en personal bedöms som liten, skrev räddningstjänsten i sin tjänsteanteckning 2017.

Räddningstjänsten övervägde då att besluta om ett föreläggande om åtgärder och förbud mot verksamheten. Men det blev inget beslut, inte heller dispens. Istället har ärendet dragit ut på tiden i väntan på en annan lokal.

– Vi har haft löpande kontakt med tekniska förvaltningens lokalförsörjningsenhet och socialförvaltningen om en lösning med andra lokaler som är bättre anpassade, säger Tobias Ullmark.

Han förklarar att det inte hade krävts någon ny tillsyn om verksamheten snabbt hade flyttat till en ny lokal.

– Men vi har inte aktivt beslutat att vänta med tillsyn, säger han.

Till slut konstaterades ändå att det inte gjorts tillräckligt för att verksamheten ska kunna fortsätta i denna lokal.

– Det har inte skett någon större förändring sedan 2017, säger Tobias Ullmark.

Han ser allvarligt på bristerna.

– Risken att brand utbryter är inte stor, men om det händer finns risk att någon skadas eller dör, säger han.

Socialförvaltningen beslöt att stänga på måndagen oavsett formellt beslut.

Thed Carlsson blev vid en omorganisation den 1 april chef för verksamhetsområde vuxna där nattjouren numera ingår. Han berättar att nattjouren regelbundet har fem – sex övernattande. Alla kommer dock inte alltid samtidigt utan beläggningen är oftast fyra – fem personer på nattjourens fem platser.

Han har svårt att sia om när lokalproblemet kan vara löst eftersom det inte bara är socialförvaltningens beslut. Han konstaterar att frågan har utretts och att politikerna har dragit åt olika håll.

– Jag har bara haft en veckas mandat, men jag tycker att det här tagit väldigt lång tid. Man skulle kunnat hitta en lösning, säger han.

I dagsläget ser han två alternativ. Det ena är den gamla lokförarbostaden bakom Netto. Den avfärdades tidigare på grund av att det skulle behövas omfattande ombyggnader som krävde bygglov. Nu har en ny bedömning gjorts.

Den gamla lokförarbostaden vid Netto är aktuell för nattjouren igen efter att ombyggnadsplanerna bantats.

– Vi har fått besked om klartecken för en smärre ombyggnad som kan vara klar i september, utan bygglov. Då kan vi hålla kostnaderna nere, men det kommer ändå att bli 1,5 – 1,6 miljoner kronor och vi har bara 600 000 godkända i budgeten, säger Thed Carlsson.

Alternativ två är omflyttningar i nuvarande verksamhet som kan vara möjliga inom två veckor. Nattjouren skulle kunna ta över ett stödboende för ensamkommande flyktingbarn på Hagtornsvägen, som tidigare varit HVB-hem för ensamkommande och därför har hög brandskyddsnivå.

– Kraven är lägre på stödboende, så vi skulle lättare kunna hitta en lösning för dem. Ett alternativ är lägenheten på Stobygatan, men där ryms nog bara tre i så fall och de är fyra, så då får vi placera en någon annanstans. Men det är rimligt och möjligt, säger Thed Carlsson.

Parkvillan på Åkaregatan är också med i diskussionen, men Thed Carlsson tror att det tar för lång tid att ställa i ordning den.

Parkvillan på Åkaregatan har också föreslagits för nattjouren, men han tror att det tar för lång tid.

– Det kan nog ta tre – fyra år med diskussioner och detaljplan. Det blir samma problem med brandskydd också, säger han.

Han konstaterar dock att det ytterst inte är socialförvaltningen som bestämmer.

– Vi kan bara tala om vad vi behöver. Det här är den grupp i samhället som har det svårast. Vi behöver en lokal så fort som möjligt för att de ska slippa att ligga ute. Jag kämpar med näbbar och klor och pressar på om vad vi behöver, säger han.

Han är inne på en central lösning, gärna lokförarbostaden och i väntan på den Hagtornsgatan.

– Jag vill ha minst fem platser, gärna sju eller åtta. Med fler platser kan ett par användas till personer som behöver stanna två – tre veckor för att de befinner sig i en pågående process, förklarar han.

Han ser inga möjligheter att låta Hässleholm vara utan härbärge och har inte heller fått signaler om att det skulle vara aktuellt.

– Vi kan inte tvinga privata företag att ta emot hemlösa, exempelvis vandrarhem. Härbärge är en bra lösning där vi har fantastiska medarbetare som kan ta hand om även påtända människor och har hjärta för dem, säger han.

Manifestation
utanför stadshuset

Ingela Hansson och Hemlösa i Hässleholm planerar en manifestation utanför stadshuset.

Ingela Hansson berättar att medlemmarna i Hemlösa i Hässleholm under lång tid hört från de hemlösa de har kontakt med att nattjouren behövde ny lokal.

– Våra vänner har varit jätteoroliga, säger hon.

Volontärerna förstår inte att kommunen inte arbetar mer långsiktigt.

– Det är skandalöst. Alla har vetat om det under lång tid och de kan inte ens ha en annan lösning klar. Jag fattar inte hur de prioriterar i den här kommunen. De svagaste kan man alltid sparka lite till på, säger Ingela Hansson.

Hon har hört att någon sagt att det är tur för de hemlösa att det snart är sommar, men tycker inte att det är mycket tröst.

– Det är faktiskt fortfarande minusgrader på nätterna och de ska ha någonstans att sova, de är våra medmänniskor, säger hon.

Föreningen har inte möjlighet att göra mycket åt problemet. Medlemmarna serverar hemlösa frukost varje lördag och söndag i en lokal i Globenhuset på Södra Sandgatan. De har länge efterlyst en lokal där de kan utvidga verksamheten till fler dagar i veckan och även erbjuda värmestuga kvällstid.

Ingela Hansson tycker att förslaget att använda kommunägda Parkvillan till både föreningens verksamhet och kommunens nattjour är bra.

– Jag tycker att det låter som en jättebra lösning. Huset har stått tomt länge och har bra läge i stan. Det är konstigt att det ska stå tomma lokaler samtidigt som det inte finns plats för de hemlösa, säger hon.

Manifestationen hålls klockan 15 den 24 april.

– Vi väntar bara på polistillstånd, säger Ingela Hansson.

Platsen utanför stadshuset är förstås vald för att få uppmärksamhet från politiker och tjänstemän. Tanken är dock inte att lämna över namnlistor till politikerna.

– Men det vore trevligt om de kom ut, säger Ingela Hansson.

Hon är glad att kunna samordna aktionen med Vid din sida, vars grundare Jeanette Höglund föreläst i Hässleholm.

Många medlemmar i Hemlösa i Hässleholm har de senaste dagarna också skickat krav på ett nytt härbärge till kommunens digitala tjänst ”klagomål och synpunkter”. Ingela Hansson förutsätter att de diarieförs och behandlas.

Hemlösa i Hässleholm får inga bidrag från kommunen utan finansierar verksamheten med donationer från privatpersoner och företag. Föreningen har kontakt med cirka 25 behövande, varav Ingela Hansson räknar sex eller sju som helt hemlösa.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se