torsjö live

Digital studiehandledning på modersmål ska utredas

Digital studiehandledning på modersmål ska utredas

Digitala hjälpmedel och telefonservice till elever med behov av studiehandledning på modersmål ska utredas i Hässleholm. Det har barn- och utbildningsnämnden beslutat efter ett initiativärende från Camilla Nordström (SD). Hon ser dagens modersmålshandledning som kostsam och ojämn i kvalitén. Hon yrkar därför också på en kartläggning av kompetensnivån på modersmålshandledare, liksom möjligheten att samla den typen av stöd till en eller några skolor i kommunen.

Camilla Nordström (SD) fick stöd för sitt initiativärende om digital handledning på modersmål i skolan av Stefan Larsson (M), i mitten. Men Joachim Fors (S) sa nej. Foto: Lotta Persson

Camilla Nordström hänvisar till statistik från Skolverket om att flerspråkiga elever inte klarar skolans krav i samma utsträckning som andra elever.

– Studiehandledning på modersmålet kan stödja elevernas kunskapsutveckling i olika ämnen, skriver hon.

Kostnader för handledning på modersmål är också en faktor.

– Studiehandledning är en kostsam form av undervisning då det kräver många olika studiehandledare i olika ämnesområden och på många skolor, lyfts det i ärendet.

Camilla Nordström påpekar också vikten av att studiehandledning är av god kvalitet och menar att det finns skillnader.

– Vi lever i en tid där digitala hjälpmedel ständigt utvecklas och vi tror att det är lösningen, slår hon fast.

Hon vill därför utreda digitala hjälpmedel som förstahandsval och studiehandledning på modersmål via en telefontjänst som andrahandsval.

SD-förslaget fick stöd av majoriteten i nämnden: M, KD och FV.

Lotta Persson

 

 

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se