torsjö live vers2

Stopp för samtal om framtida skolorganisation

Stopp för samtal om framtida skolorganisation

Skolchefen Eva Andersson fick sluta för att det inte fanns samsyn mellan henne och den politiska majoriteten, varken ekonomiskt eller verksamhetsmässigt. Men Hässleholms kommuns skolorganisation kan inte förändras under de närmaste åren eftersom det inte finns någon politisk samsyn. Det konstaterar kommunstyrelsens arbetsutskott som därför föreslår att uppdraget att ta fram förslag om hur den framtida skolorganisationen ska se ut avslutas.

-Det är ingen mening att lägga mer möda på det, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) om samtalen om framtidens skolorganisation. Foto: Lotta Persson

Uppdraget utgick från den genomlysning av barn- och utbildningsnämndens verksamheter som gjordes av en konsult hösten 2016. Konsulten kom fram till att kommunens skolverksamhet både kostade mer och gav sämre resultat än jämförbara kommuner. Ett av hans förslag var att effektivisera genom att satsa på större skolenheter, alltså stänga småskolor, vilket det inte funnits politiskt stöd för.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

I december 2018 byttes de grupper som först fått uppdraget ut. En ny arbetsgrupp leddes av skolchefen Eva Andersson. En politisk styrgrupp med kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) som ordförande bestod i övrigt av arbetsutskotten i kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden.

Vid ett möte i februari fick skolchefen i uppdrag att ta fram redovisningar av kostnader, andel legitimerade lärare, anmälda kränkningar, elevenkäter om trygghet och studiero med mera för alla skolenheter med färre än 100 elever.

Den 13 mars redovisades samtliga underlag och efter politiska överläggningar kom ledamöterna fram till att det inte går att nå någon samsyn. Kommundirektör Bengt-Arne Persson fick i uppdrag att skriva fram en redovisning av det gjorda arbetet till kommunstyrelsen och därefter föreslogs att uppdraget avslutas.

Kommunstyrelsens arbetsutskott var vid sitt sammanträde på onsdagen överens om att de inte var överens och ville därför föreslå kommunstyrelsen att lägga uppdraget till handlingarna.

– Det finns ingen politisk majoritet för att förändra skolorganisationen, konstaterar Lars Johnsson.

Han medger att det är svårt att klara skolans budget med nuvarande organisation.

– Det kan vara en del av förklaringen, säger han, men betonar att barn- och utbildningsnämnden fick 52 miljoner i tillskott inför 2019.

Han ser inga möjligheter att göra något åt det under denna mandatperiod.

– Det är förspilld kraft, det är ingen mening att lägga mer möda på det, säger han.

Joachim Fors (S), som ersatte kommunalrådet Lena Wallentheim, säger att budgeten alltid måste utgå från nuvarande organisation.

– Om vi skulle behöva stänga verksamheter tar det dessutom lite tid att göra, säger han.

Ulf Berggren (SD), som ersatte kommunalrådet Hanna Nilsson, instämmer.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se