Gruppen-3a-328x120

Ja till endurokörning på Hovdala i minst två år till

Ja till endurokörning på Hovdala i minst två år till

Endurokörningen får dispens i två år till på Hovdala. Foto: Urban Önell

Endurobanan får vara kvar på Hovdala på dispens i minst två år till, trots länsstyrelsens tydliga nej. Under tiden ska minst fyra förslag på framtida lokalisering tas fram. Ett av dessa blir Hovdala, hoppas miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M).

Nämnden beslöt enhälligt att säga ja till både Kenny Hanssons ordförandeförslag om att återuppta försöken att hitta en långsiktig placering för motorbanan och till dispensen. Bara ersättaren Hans-Göran Hansson (MP) var emot. Han höll fast vid den linje som miljönämnden tidigare drivit med stöd av länsstyrelsen och lämnade två protokollsanteckningar, ett till varje beslut.

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens
ordförande Kenny Hansson (M) hoppas att motorbanan kan vara kvar på Hovdala permanent. Foto: Lotta Persson

Banan har haft dispens sedan våren 2016, efter att det uppdagats att endurokörningen under lång tid skett olagligt. Dåvarande miljönämnden ansåg att verksamheten var olämpligt lokaliserad på grund av att Hovdalaområdet är utpekat som bullerfritt, att den krockar med vandringslederna som nu även är prioriterade genom riksintresse för friluftsliv och att sällsynta fladdermöss kan störas. Därför blev det nej till fortsatt dispens efter den 30 juni i år. Enduroklubben FMCK:s överklagande avslogs av länsstyrelsen, som nyligen på remiss avstyrkte en ny ansökan om dispens. Men nu har politikerna beslutat säga ja och så länge ingen överklagar är det detta som gäller.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Ordförandeförslaget klubbades först och därefter ansåg hela nämnden att dispens var lämpligt under tiden tjänstemännen samråder med FMCK om en långsiktig lösning. Ett beslut om ny placering ska vara klart senast den 30 juni 2020. Fram tills dess ska nämnden få löpande rapporter om arbetet, närmast om sex månader.

– Jag ser gärna att Hovdala blir ett av förslagen, säger Kenny Hansson.

Ett annat förslag kan vara det som avfärdades förra sommaren, vid Lilla Torsjö.

Ersättaren Hans Göran Hansson (MP) ville säga nej till dispens för fortsatt endurokörning på Hovdalaområdet. Foto: Berit Önell

Kenny Hansson hoppas att kommunen också får ett besked om höghastighetsjärnvägens sträckning inom ett år. Bullrande höghastighetståg genom eller intill Hovdala kan avgöra motorbanans placering.

– Om riksintresset blir kvar som nu och Hovdala ska vara ett tyst område kan motorbanan inte ligga kvar permanent. Men kan staten hålla kvar riksintresset om höghastighetsbanan ska gå här?

Efter beslutet om dispens för enduro till och med den 30 juni 2021 konstaterade nämnden att Sverigedemokraternas initiativärende om att låta verksamheten vara kvar på Hovdala är avslutat eftersom frågan nu ingår i utredningen.

Om allt går som planerat kan FMCK få besked om en permanent bana nästa sommar. Om det inte blir Hovdala utan en annan placering har klubben då ytterligare ett år på sig med dispens då den nya banan kan ställas i ordning.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se