torsjö live vers2

Inte Stefan Larssons fel

Inte Stefan Larssons fel

INSÄNDARE. Alla stora förändringar – Kärråkra.m.fl. – sargar stans ekonomi. Vinsterna hamnar utanför kommunen.Med ovanstående reservationer instämmer jag till fullo med Gustav Fridolin, ”Nedskärningar är inte några besparingar (NSk 16 april). Den förtätade staden som det nu fattats beslut om, drar alla kulturkostnader – det måste ske en ändring. Smakar det så kostar det, inom vård, skola och omsorg. Badhus i Sösdala, äldreboenden i Tyringe, servicecenter i Hästveda och så vidare. Inom varje kategori ryms kulturutveckling. Men då får staden inte enbart bli stationsområdet plus ca 1 000 meter, som kommunalvalda regerar över. Då hjälper det inte med kommunala skattehöjningar eller färska statliga pengar. Kommunen måste återfå sin berättigade skatteinkomst från hela (!) kommunen – inte bara för att tjäna den förtätade staden. Förlusten av estetisk skolutbildning bärs av alla skattebetalare i Hässleholm. Estetisk bildning och utbildning är oersättliga.

Tore Almer

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se