torsjö live vers2

Manifestation för tak över huvudet

Manifestation för tak över huvudet

Var ska vi sova i natt? Det var en av de frågor som de hemlösa ville att politikerna skulle svara på.

Svik inte de hemlösa! Politiker – vakna och ta ansvar. Plakaten talade sitt tydliga språk när Hemlösa i Hässleholm manifesterade utanför stadshuset i Hässleholm under onsdagen.

Det tidigare härbärget stängdes av räddningstjänsten den 9 april. Orsaken var brister i brandsäkerheten. Att lokalerna inte uppfyllt kraven har varit känt i närmare två år. Varken politiker eller tjänstemän på kommunens tekniska förvaltning har agerat så att problemet blivit löst. Räddningstjänsten ansåg sig inte kunna bevilja någon fortsatt dispens. Därför har de hemlösa inte haft tak över huvudet de senaste veckorna. När det blev känt beslöt HIH med Ingela Hansson i spetsen att arrangera en manifestation. Många hässleholmare har också reagerat negativt på att det kunnat bli så här.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Dagen före den planerade demonstrationen meddelade socialnämnden att ett tillfälligt härbärge ska öppnas den 29 april. Var är än så länge en hemlighet som makthavarna behåller för sig själva. Men detta besked från politiskt håll lyckades inte gjuta olja på vågorna. Inte heller att ett det finns ett förslag till ett nytt permanent härbärge som om politikerna så beslutar kan vara inflyttningsklart i september. Det skulle så fall placeras i den före detta lokförarbostaden bakom Netto. Trots allt detta valde HIH att genomföra sin tysta protest utanför stadshuset.

Förhoppningarna att någon eller några politiker skulle komma ut för att samtala med demonstranterna kom helt på skam. Kommundirektören Bengt-Arne Persson var istället den som fick representera kommunen och möta frågeställningarna på plakaten: ”Var ska vi sova i natt?” ”Var finns er empati?”

Kommundirektör Bengt-Arne Persson tog emot synpunkterna från medborgarna. Demonstranterna var besvikna för att ingen politiker ville möta dem öga mot öga.

En av de hemlösa hade också slagit upp ett tält strax utanför stadshuset, eftersom han fått höra av en kommunpolitiker att det var så han tills vidare fick lösa sin brist på tak över huvudet.

Vad ska man ta till för att få tak över huvudet, när kommunen helt saknar ett härbärge för hemlösa? Tält?

– De som nu sover ute brukar be oss låsa in deras väskor med tillhörigheter över natten, berättar Ann-Louise Persson, diakon i Svenska kyrkan. Uppenbarligen för att de är rädda för att bli av med det lilla de äger.

Att upprördheten hos några av demonstranterna var stor tydliggjordes då en av dem stegade fram till kommundirektören, och använde så grovt språk att kommundirektören bad vederbörande att dämpa sig.

Men på det hela taget var det en stillsam manifestation med omkring ett 50-tal deltagare. Förutom representanter från HIH var även Svenska kyrkan väl representerad, diakonerna backades upp av kyrkoherde Klas Sturesson och komminister Urban Hagberg. Några lokala politiker deltog, Anita Peterson (V), Katarina Olsson (V) och Gunnel Brännström (KD).

Ett femtiotal personer visade de hemlösa sitt stöd i manifestationen utanför stadshuset, även några politiker.

Efter manifestationen serverades kaffe och tårta i Missionskyrkan. Diakonen Jenny Magnusson fick hjälp med inbjudan av Lennart ”Masen” Madsen. Orsaken till tårtkalaset var en annan än manifestationen. Diakonijouren firar nämligen två år i lokalerna.

Diakon Jenny Magnusson fick hjälp av Lennart Madsen, kallad Masen, när det inbjöds till servering i Diakonicentralen.

2017 insåg nämligen Svenska kyrkan att de vuxit ur sin befintliga lokaler. De fann en samarbetspartner i Missionskyrkans församling i kvarteret intill. Här hjälps nu 15 volontärer och tre anställda diakoner åt med att servera sopplunch tre gånger i veckan. Det är i medeltal ett trettiotal personer som brukar komma till Diakonijouren, det handlar inte bara om hemlösa, utan dörren är öppen för alla.

– Politikerna hade plockat poäng om de kommit hit med oss idag och fikat, säger Jenny Magnusson, när det är dags att summera dagens aktiviteter, både i samband med manifestationen vid stadshuset och vid kaffeborden i Missionskyrkan.

I samma veva som Jenny säger detta kommer en av kommunens behövande fram och frågar efter en sovsäck.

– Har man bara en sovsäck ska man väl klara av att sova på en parkbänk, säger han innan vi skiljs åt för dagen.

Text och bild: Urban Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se