Gruppen-3a-328x120

Intensivt släckningsarbete vid mossen Evakuerade får inte återvända än

Intensivt släckningsarbete vid mossen Evakuerade får inte återvända än

Lantbrukarnas gödselspridare är till god hjälp i släckningsarbetet.

Böndernas vattenfyllda gödselspridare, vattenbombande helikoptrar och ett 30-tal brandmän från hela Skåne arbetade under onsdagen intensivt vidare med brandbekämpningen vid Åbuamossen norr om Hästveda. Men den stora branden var fortfarande inte under kontroll och de nu 49 personer som evakuerats från riskområdet får inte återvända till sina hem förrän tidigast under torsdagen.

Fyra helikoptrar flyger snabbt fram och tillbaka med sin last av vatten när Frilagt besöker brandplatsen på onsdagseftermiddagen. Det pyr fortfarande i resterna av den nedbrunna gården i Tulatorp vid en av begränsningslinjerna och rök stiger från flera platser i den brända skogen runt om.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Helikoptrarna flög fram och tillbaka med vatten över mossen och skogen där röken låg tät.

Lantbrukarna fyller gödseltankarna med upp till 30 kubikmeter vatten och ger räddningstjänsten effektiv hjälp med att vattenbegjuta vägar och skogskanter för att hindra att branden sprider sig.

Joakim Lindqvist och hunden Pippi hade kört gödselspridare i ett dygn.

Joakim Lindqvist har arbetat nästan konstant i ett dygn med sin gödselspridare. Han har en gård i närheten och släkt ännu närmare, men inte inom brandområdet.

-De ringde mig på mitt ”vanliga” jobb vid ettiden igår, så då körde jag från Helsingborg. Sedan har jag kört hela tiden utom en liten stund vid lunch idag då maskinen var avstängd, berättar han.

Han tror att det var totalt fyra ekipage som körde hela natten.

Är du inte trött?

-Nej. Det här berör oss alla på något sätt. I en krissituation gör vi det vi kan. En annan gång kan man själv drabbas, då vill man att någon hjälper en, säger han.

På golvet i traktorhytten sitter hunden Pippi troget och ser ut att gilla att vara med.

Vid fyratiden hålls ett möte för alla räddningstjänstens befäl vid stabsbussen i utkanten av mossen. Daniel Olsson från Kristianstads räddningstjänst ansvarar för en av fyra sektorer, den västra. Den består av mosse, tät ungskog och en hel del avbränd skog.

Sektorbefäl Daniel Olsson berättar om utvecklingen i sin del av brandområdet.

-Det var där branden drog som mest igår, berättar han.

Risken var att elden skulle hoppa över vägen längst norrut. Därför användes mycket vatten för att hålla begränsningslinjerna även där det inte brann.

-Det finns en otillgänglig hotspot där vi fått hjälp med flyg, säger Daniel Olsson.

Han konstaterar att branden dämpats betydligt under onsdagen. Vid befälsmötet meddelas också att det område där det fortfarande brinner har krympt i omfattning. De gällande siffrorna är 800 hektar som är utrymt, 500 hektar som är riskområde, nära 100 hektar som har brunnit och cirka 25 hektar som fortfarande brinner.

-Men vi kan fortfarande inte säga att branden är under kontroll, säger informationsbefäl Melisssa Mellbourn.

Räddningstjänstens informationsbefäl Melissa Mellbourn säger på onsdagseftermiddagen att branden fortfarande inte är under kontroll.

Hon konstaterar att vinden tilltagit under eftermiddagen och också kan ändra riktning.

-Vi vill vara helt säkra innan vi låter de evakuerade flytta tillbaka, säger hon.

Gården i Tulatorp totalförstördes i branden på tisdagen. Elden pyr fortfarande i ruinerna på onsdagseftermiddagen.

Under senare delen av eftermiddagen anländer 60 personer från Hemvärnet som ska hjälpa räddningstjänsten. Försvarsmakten har personal från bland annat F17 i Ronneby på plats för att bistå med drivmedel till räddningsfordonen. En militär helikopter är också på väg ut till brandområdet.

Vid en presskonferens tidigare på dagen i Hantverksgården i Hästveda ger räddningstjänsten, polisen och kommunen en lägesbild. Många av de evakuerade är med för att få information.

Klockan 13 på onsdagen hålls en presskonferens i Hantverksgården i Hästveda som också fungerar som evakueringsplats.
Erik Johannesson och hans familj med två små barn fick lämna sitt hem i all hast.

Erik Johannesson är en av dem som fick lämna sitt hem i all hast. Familjen med två små barn bor nu hos vänner.

-Vi stack direkt, berättar Erik som åkte hem från jobbet när han fick vetskap om branden.

Polisen kom vid fyratiden på tisdagen till familjens hem i Björkeberga. Det rök då så mycket vid huset att Erik först trodde att det brann i deras egen skog. Uppmaningen var att inte ta mer än en halvtimme på sig att evakuera.

-Vi tog bara dator, hårddisk med bilder och barnen, berättar Erik.

Nu räknar han med att få komma hem till ett helt hus.

-Om det blir idag eller imorgon, det får bli när det blir, säger han.

Polisinsatschef Fredrik Bumark berättar att 52 bostäder ligger inom det område som evakuerats. Polispatruller spärrar av vägarna in i området.

-De biträder också boende som behöver komma dit, till exempel för att hämta viktiga mediciner. Vi gör riskbedömningar för att kunna krympa den zon som är evakuerad så att de boende kan komma tillbaka efterhand, förklarar han.

Men han säger också att det fortfarande finns en risk att läget kan förvärras och att ytterligare boende kan behöva evakueras.

Kommundirektör Bengt-Arne Persson fungerar som stabschef.

Kommundirektör Bengt-Arne Persson berättar att kommunen under tisdagseftermiddagen gick upp till stabsläge.

-Vid 14.30-tiden ringde räddningschefen och informerade mig om att vi har en okontrollerbar brand, berättar han.

Han är stabschef och ledde 17.30 ett första stabsmöte. Där deltog bland andra säkerhetssamordnare Kajsa Hermansson och förvaltningscheferna. Inte minst omsorgschefen har en viktig uppgift när hemtjänsttagare inom området behövde hjälp att flytta till annat boende.

-Vi drog igång hela den process som vi ska när det inträffar något som kan störa samhället, säger Bengt-Arne Persson.

Det handlade också om att upprätta en evakueringsplats som alltså blev Hantverksgården. Här kunde de drabbade från 17-tiden på tisdagen samlas och få information och viss mat och dryck. Cirka 20 personer har utnyttjat möjligheten. Alla berörda har dock ordnat boende på annat håll.

Hantverksgården är bemannad med både frivilliga och kommunal personal. Bland annat har Röda korset hjälpt till. På onsdagen är Anders Sjöstrand från nationella Röda korset på plats för att se om det behövs nationellt stöd till Hästveda. Slutsatsen blir att det inte behövs just nu.

Anders Sjöstrand från nationella Röda Korset är på plats för att bedöma om organisationen ska ge nationellt stöd till Hästveda, men säger att det inte behövs eftersom kommunen verkar ha bra koll. Här tillsammans med oppositionsrådet Lena Wallentheim.

-Jag tycker att det ser ut som att kommunen har hyfsat bra koll på läget, säger han och betonar, vis av erfarenheter från förra sommarens bränder på andra håll, att det är bra att sätta in stora resurser från början.

Personer som evakuerats framför att det funnits vissa brister i kommunikationen om vart evakuerade personer skulle ta vägen. Fredrik Bumark förklarar att det berodde på att det inte fanns någon evakueringsplats klar när evakueringen inleddes.

Värre var kanske att SOS på onsdagen av misstag gick ut med information om att faran var över.

-Det är oerhört beklagligt. De dementerade men det tog lång tid. Avgränsningarna gäller, men branden är omringad och håller sig nu inom begränsningslinjerna, säger Melissa Mellbourn.

Något lägre vindhastighet än på tisdagen och högre luftfuktighet gör att spridningsrisken har minskat från stor till måttlig. Dricksvattnet tog tillfälligt slut i Hästveda på tisdagen på grund av att mycket gick åt till släckningsarbetet. Men nu tas vatten till släckningen från sjöar och vattendrag och det ska inte vara någon risk att det inte räcker till.

Största problemet är att branden till stor del pågår på en mosse och att det där kan brinna långt ner i marken. Elden kan därför blossa upp igen långt efter att den verkar släckt. Det kan vara det som hänt här eftersom det brann på samma ställe redan på måndagseftermiddagen.

En annan risk är en stor stubbhög som brinner. Där arbetar räddningstjänsten för att förhindra gnistspridning.

Bengt-Arne Persson och kommunalråden Lars Johnsson (M) och Lena Wallentheim (S) åkte till Hästveda under tisdagseftermiddagen och är på plats även på onsdagen.

Lars Johnsson, själv Hästvedabo och skogsägare, konstaterar att branden förmodligen är historiens största brand i Hästvedatrakten. Han tackar alla lantbrukare och andra frivilligarbetare som ställt upp och är också nöjd med smarbetet inom Skåne. Både stabsbussen och helikoptern som filmar brandplatsen är gemensamma.

-Vi täcker upp för varandra på ett väldigt fint sätt, säger han.

Stabsbussen, som är gemensam för räddningstjänsterna i Skåne, är placerad i utkanten av Åbuamossen.

Vid 20-tiden avvecklas stabsbussen för natten, men klockan 06 på torsdagsmorgonen öppnar den igen och släckningsarbetet fortsätter.

Text och foto: Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se