Gruppen-3a-328x120

Kräver svar om skolbesparingar och miljöstyrning i fullmäktige

Kräver svar om skolbesparingar och miljöstyrning i fullmäktige

Besparingarna inom skolan lyfts vid kommunfullmäktige imorgon kväll genom två så kallade enkla frågor som väntas få omedelbart svar.

Även ett avfärdat förslag till miljöstrategi blir föremål för en fråga.

Joachim Fors (S), andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Foto: Lotta Persson

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Larsson (M). Foto: Urban Önell

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Larsson (M) får svara på en fråga från Joachim Fors (S), andre vice ordförande i nämnden.

-Kommer ”pausen” på estetiska programmet att göra att nämnden får lättare att hålla sin budget 2019?

Joachim Fors hävdar att det inte finns något underlag som visar att det blir någon besparing för kommunen.

-Inga andra argument för nedläggning framfördes mer än att programmet är för dyrt att driva och att programmet finns i Kristianstad, skriver han.

Dolores Öhman (MP). Foto: Urban Önell
Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M). Foto: Berit Önell

Dolores Öhman (MP) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) om varför skolchef Eva Andersson tvingades sluta.

-Då det handlar om ett politiskt ansvar, varför sparkades en tjänsteman och hur avser du gå vidare och rekrytera en person som ska få ett omöjligt uppdrag; att uppfylla skollagen med otillräckliga resurser?

Dolores Öhman menar att det är politiken som ansvarar för skolans organisation och att finansiera de skolor som ska finnas. Hon anser att politikerna antingen måste ändra i skolorganisationen eller tillföra mer resurser.

-Istället agerar du och Hanna Nilsson (SD) så att skolchefen köps ut, något som ytterligare påverkar skolans budget negativt då några miljoner ska betalas i avgångsvederlag och uppsägningslön, skriver hon.

Camilla Lindoff (S). Foto: Exakta Creative
Kenny Hansson (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnde. Foto: Lotta Persson

Camilla Lindoff (S) vill fråga miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) hur han avser att fullfölja uppdraget från kommunfullmäktige om att samordna miljö- och hållbarhetsarbetet inom ”koncernen” och när invånare och anställda kan förvänta sig att styrningen finns på plats.

Enligt Camilla Lindoff avfärdade nämndens majoritet – M, KD, SD och FV – utan rimlig motivering förslaget till miljöstrategi. Därmed går förslaget inte vidare till fullmäktige.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se