Gruppen-3a-328x120

Elever utmanade politiker vid fullmäktige

Elever utmanade politiker vid fullmäktige

Kamplystna elever från estetiska program på Hässleholms tekniska skola utmanade politikerna inför kvällens sammanträde.

Det var en tydlig utmaning som mötte kommunfullmäktiges ledamöter när de anlände till måndagens sammanträde i kulturhuset.

”Vi ska slåss mot Goliat… Vi ska ta över världen, vi ska bli stora, vi ska bli mäktiga”. Det sjöng elever från estetiska programmet på Hässleholms tekniska skola.

Med Lalehs sång protesterade de mot de besparingar som hotar utbildningen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

2 200 namnunderskrifter stöder ungdomarna i deras kamp. Det berättar Ann-Charlotte Paulström, som varit med och samlat in namn på Facebooksidan ”Snart tystnar musiken”.

– Jag hoppas politikerna kan ändra sig, sa hon.

På plats för att lyssna på elevernas sång var bland andra oppositionsrådet Lena Wallentheim (S). Hade hon fått bestämma hade situationen antagligen varit en annan.

– Det är ett helt orimligt beslut, säger hon till Frilagt. Det blir inte någon besparing, för de här eleverna vill inte gå natur, samhälle eller några av de andra programmen, utan de söker sig till en annan kommun. Då får vi betala för dem.

Oppositionspolitikerna Lena Wallentheim (S), Magnus Åkeborn (V) och Katarina Olsson (V) stöttade Kulturskolan och estetiska programmet under deras protestaktion. Till höger om politikerna syns Niklas Paulström, musiklärare på Norrängsskolan.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Larsson (M) fick svara på frågan om beslutet att stoppa intaget till estetiska programmet i höst innebär någon besparing.

När fullmäktige kommit igång fick Lena Wallentheim stöd av partikamraten Joachim Fors (S) som pressade barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Larsson på besked om estetiska programmets framtid. Av Stefan Larssons svar framgick att det att det inte bara handlar om att programmet pausas. Snarare är planen att programmet avvecklas helt och hållet av besparingsskäl. Frågan beslutas antagligen i nämnden redan i juni månad.

– Släckta drömmar sparar inga pengar, kontrade Joachim Fors.

Miljöpartiets Dolores Öhman hade ställt en fråga om varför skolchefen Eva Andersson köptes ut lämnades obesvarad. Kanslichef Elisabeth Aidemark påtalade att kommunallagen avvisar att den typen av frågeställningar tas upp av fullmäktige. Hon hävdade även att man bör man vara restriktiv med att diskutera enskilda tjänstemän i kammaren.

Camilla Lindoff ville veta varför fyra partier, M, SD, KD och FV beslutat sig för att skrota den nya miljöstrategin som arbetats fram. Hon påminde om att Hässleholm fallit från plats 10 år 2010, till plats 137 i miljörankningen av Sveriges kommuner.

– Vi gjorde bedömningen att den inte skulle gå att använda, svarade miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson, (M). Det riskerade att bli bara en hyllvärmare. Kenny hoppades kunna ta hjälp av andra kommuners arbete med samma fråga och lovade återkomma efter en ”omvärldsanalys”.

En motion från Kenny Hanssons sida om att utreda möjligheten att införa utmaningsrätt blev kvällens mest omdebatterade ämne. Det innebär att privata företag ska kunna erbjuda sig att sköta kommunala uppgifter om de kan visa att de gör det billigare än det kan göras i offentlig regi.

– Det ska fungera som både morot och piska, förklarade Kenny Hansson.

Han fick stöd av Hanna Nilsson, (SD)

– Till en början var vi skeptiska, men vi måste försöka få ut det bästa och mesta av varje skattekrona, sa hon.

Kenny Hansson (M) fick igenom sin motion om att utreda införande av utmaningsrätt med stöd av bland andra Hanna Nilsson (SD).

Oppositionen var av en helt annan åsikt. De menade bland annat att det krävs mycket administration för att utmaningsrätten ska fungera som det är tänkt, denna byråkrati kostar också pengar.

– Det kommer att behövas ett stort kontrollorgan som ser till att upprätthålla kvalitén, hävdade Irene Nilsson (S). Varför inte stödja den personal vi har idag i deras förbättringsarbete?

Inställningen till om det är önskvärt att släppa in privata företag i den offentliga verksamheten eller inte, framstod som en tydlig ideologisk fråga.

– Vi är emot avregleringar och privatiseringar, sa Magnus Åkeborn, (V).

– Delar av den demokratiska insynen riskerar att gå förlorad, tillade hans partikollega Per-Åke Purk.

KD, C och L ställde sig bakom Kenny Hanssons motion, som kunde klubbas igenom efter votering. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.

Text och foto: Urban Önell

Beslutet att utreda utmaningsrätt klubbades igenom efter votering som slutade 40-19. Två ledamöter var frånvarande utan ersättare.
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se