Gruppen-3a-328x120

Avtalet om handelsområde med Biltema brutet

Avtalet om handelsområde med Biltema brutet

Tekniska förvaltningen och Hässleholms vatten har flyttat och lokalerna skulle rivas för att ge plats åt Biltema med flera butiker på Hässleholms nya handelsområde. Men nu har köparen frånträtt avtalet och det är oklart hur det blir. Foto: Berit Önell

Företaget TK Projekt backar från köpeavtalet med Hässleholms kommun om tidigare tekniska kontoret där ett handelsområdet med bland andra Biltema skulle etableras.

-Vi har fått besked att de frånträtt avtalet, annars skulle det varit undertecknat den 30 april, berättar tekniska nämndens ordförande Torsten Nilsson (M).

Bristande underlag och kalkyl för försäljningen av fastigheten Hässleholms Förrådet 1 gjorde att tekniska nämnden fick en anmärkning av revisorerna. Nu finns risk att hela affären går om intet eller blir rejält försenad.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Men Torsten Nilsson är optimist.

– De säger att de har ambitionen att fullfölja köpet, säger han.

Under torsdagen ska tekniska nämndens arbetsutskott och kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) träffa företaget.

Köpeavtalet godkändes av tekniska nämnden den 18 december. Tillträdesdag skulle vara den 31 mars, men när datumet närmade sig begärde TK Projekt förlängning på grund av att förhandlingarna med potentiella hyresgäster inte var klara. Tekniska nämnden beslöt då att revidera protokollet och ändra tillträdesdagen till den 30 april.

Nu handlar det enligt vad Torsten Nilsson fått veta inte om att det fattas hyresgäster.

– Nej, nu ska de vara tillräckligt många för att dra igång. Vad jag vet har de problem med att hitta en byggentreprenör, säger han.

Som det nu ser ut kan kommunen inte, om avtalet inte fullföljs, ställa några krav på TK Projekt. Bolaget ingår i samma koncern som TK Development, det företag som tecknade avsiktsförklaring med kommunen sommaren 2017.

– Om de inte hade frånträtt avtalet till den 30 april hade de varit bundna av det, säger Torsten Nilsson.

Köpeskilling och ersättning uppgår till totalt tio miljoner kronor. Flytten av tekniska kontoret budgeterades till 30 miljoner kronor, men kostade mer, exakt hur mycket är oklart.

Tekniska nämnden har svarat på revisorernas kritik och meddelar att man tar till sig kritiken, men konstaterar att den riktar sig till den ”gamla” nämnden som avgick vid årsskiftet.

Politikerna förklarar i sitt svar, som skickats till kommunfullmäktige, att tekniska nämnden och kommunstyrelsens arbetsutskott från början var helt eniga om affären. De menar att de på grund av tidspress inte kunnat ta fram alternativ. Den snabba processen ska också ha varit ett krav från exploatören.

Revisionen vill ta del av en kalkyl för samtliga delar av affären, men någon sådan presenteras inte i svaret.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se