torsjö live

Ingen demokrati utan moral och etik

Ingen demokrati utan moral och etik

INSÄNDARE. I medias rapportering framgår att somliga riksdagsledamöter inte riktigt tycks veta var dom hör ”hemma”. I akt och mening att utöver redan höga arvoden och ersättningar tillskansa sig än mer av skattebetalarnas pengar, fejkar dessa våra så kallade politiska företrädare sina boenden.

Det finns med dessa händelser och många andra oegentligheter i politikens värld, om vilka snart sagt dagligen rapporteras, anledning att ifrågasätta om Sverige är en demokratisk stat och om möjligtvis vår så kallade ”representativa demokrati” är både död och begraven.

Kostsamma utredningar i olika sammanhang duggar som bekant tätt i vårt land. En kallad ”En kommunallag för framtiden” överlämnades i mars 2015 till makten av den särskilde utredaren Johan Höök. En annan kallad ”2014 års demokratiutredning” överlämnades i januari 2016 av Olle Wästberg (L). Utredningarna speglar de bägge herrarnas nära anknytning till det politiska etablissemanget och i synnerhet Olle Wästbergs där det slås fast att ”demokratin är stark men den politiska ojämlikheten ökar”. Den starka demokrati Wästberg talar om tycks närmast vara av utopiskt slag.

Dagens kommunallag vilar på kommunalförordningarna från 1862. Sverige fick således den 1 januari 1863 i runda tal 2 500 kommuner (primärkommuner) vilket ska jämföras med dagens 290 med allt vad detta kan tänkas innebära! Att vår föråldrade kommunallag inte svarar upp mot dagens verklighet tycks utredare Höök, med sina kosmetikaförslag, helt ha missat.

De bägge ”utredningar” som ovan nämnts tycks, med tanke på medias fortsatta rapportering om oegentligheter, inte i något avseende ha ha bidragit till att stärka demokratin.

Låt oss fastslå att politiker med ett över allt överskuggande intresse för den egna plånboken och helt i avsaknad av moraliska och etiska värderingar undergräver demokratin. Påpekas bör också att det är våra politiska partier som till olika politiska poster nominerat de ryggradslösa politiker som vi nu ser sko sig på medborgarnas bekostnad.

Till sist med insändarsidan och den demokratiska möjlighet denna utgör att framföra sin åsikt låter vi Oscar Wilde komma till tals: – Missnöjet är det första steget till framåtskridande både för den enskilde och för nationen.

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se