torsjö live

Fiberkonkurrens prövas i högsta instans

Fiberkonkurrens prövas i högsta instans

Frågan om kommunens nej till privata företag som vill gräva fiber på kommunal mark ska prövas i högsta instans. Foto: Berit Önell

Hässleholms kommun får prövningstillstånd i patent- och marknadsöverdomstolen. Därmed kommer högsta instans att pröva domen som, med hot om 25 miljoner kronor i vite, förbjöd kommunen att neka privata företag att gräva ner fiber på kommunal mark.

Konkurrensverket stämde kommunen på grund av beslutet hösten 2015 att inte upplåta mark till fler företag som ville gräva för fiber. Patent- och marknadsdomstolen kom i mars i år fram till att kommunens agerande stred mot konkurrenslagstiftningen och att effekterna blev betydande. Marknaden begränsades till kommunens egen fibersatsning och Telia som hade markavtal med kommunen redan före stoppet. Även Hessleholm network hade markavtal, men köptes upp av kommunen.

Kommunjurist Magnus Gjerstad Foto: Lotta Persson

Beslutet om prövningstillstånd kom på måndagen.

– Vi är mycket glada och nöjda med detta beslut. Vi har inlämnat ett omfattande underlag i vårt överklagande, säger kommunjurist Magnus Gjerstad i ett pressmeddelande.

Han ser också det snabba beslutet om prövningstillstånd som positivt.

– Beviljandet av prövningstillstånd betyder att patent- och marknadsöverdomstolen antingen ser brister i domslutet eller anser att ärendet kan vara prejudicerande. Det betyder att beslutet att överklaga var befogat, säger han.

Kommunstyrelsen var oenig i frågan och beslutet att överklaga fattades efter votering där M och FV var emot och L avstod från att delta.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se