torsjö live

Sveriges plats i Europa

Sveriges plats i Europa

Vårt land är en del av Europa och vi Sverigdemokrater är för ett samarbete med övriga länder. Eftersom partier likt Sverigedemokraterna växer runtom i Europa bör vi stanna i EU och arbeta för att tillsammans få till stånd en förändring av organisationen inifrån samt en reducering av den skyhöga svenska medlemsavgiften. Idag bidrar vi med hela 41 miljarder men erhåller blott 12 miljarder i olika bidrag. Dessutom kommer sannolikt vår medlemsavgift att öka till 56 miljarder pga Storbritanniens frånfälle. Dessa pengar behövs på hemmaplan för att tex korta vårdköer eller stötta upp kommunernas skakiga ekonomi.
Sverigedemokraternas EU-delegater kommer att arbeta oförtrutet för Sveriges bästa och för att en stor del av del politiska makten ska stanna i Stockholm och inte flyttas till Bryssel. EU har som uppgift att fungera som tullfritt handelsområde och bör ställa sig utanför medlemsländernas lokala förhållanden i möjligaste mån. Detta främst med hänsyn de stora kulturella skillnaderna länderna emellan och till länders suveränitet.

Områden där intimt samarbete är önskvärt är miljövården där Sverige ligger mycket långt framme. Brotts – och terroristbekämpning måste prioriteras upp liksom det yttre gränsskyddet för att förhindra okontrollerad migration och inflöde av terrorister. Likaså säkerställandet av fri företagsamhet är angelägen och det måste vara fortsatt möjligt för efterfrågad arbetskraft att röra sig fritt mellan de olika EU-länderna.
Sen finns det en rad områden där varje land själv bör bestämma och råda över villkoren. Exempelvis det inre gränsskyddet som i Sverige var obefintligt under den stora migrationsvågen 2015 som drabbade vårt land och våra kommuner hårt. Våra arbetsvillkor är viktiga och ska gälla i Sverige för alla som arbetar här. Valutapolitiken måste vi själva få råda över. Den svenska kronan har tjänat oss väl och gynnar exporten. 
Sverigedemokraterna vill att EU ska bli ett förbund av starka, unika, och självständiga stater med stort självbestämmande. Vi ska dra nytta av vårt samarbete men förbehålla oss rätten att säga nej till det som är negativt för vårt land. För att kunna genomföra detta hoppas vi på ett starkt mandat från svenska väljare i valet till Europaparlamentet den 26 maj.


Hanna Nilsson (SD) kommunalråd och nr 22 på SD valsedel
Patrik Jönsson (SD) Riksdagsledamot
Sven Lundh      (SD) Fullmäktigeledamot

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se