torsjö live

Vill att kommunstyrelsen bekostar skolchefens avgång

Vill att kommunstyrelsen bekostar skolchefens avgång

Kommunledningen hade ingen dialog med barn- och utbildningsnämnden inför beslutet att säga upp skolchefen. Därför anser nämndens andre vice ordförande Joachim Fors (S) och ledamoten Gustaf Karlström (C ) att kommunstyrelsen ska stå för kostnaderna. Det är innebörden i ett initiativärende som de lämnade vid torsdagens sammanträde. Nämnden ska behandla det vid nästa möte.

Joachim Fors (S), andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Foto: Lotta Persson

Rubriken på skrivelsen från Joachims Fors och Gustaf Karlström är ”Kostnader för att någon annan har sagt upp förvaltningschefen/skolchefen”. De menar att barn- och utbildningsnämnden inte alls var informerad. Det var kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) och första vice ordförande Hanna Nilsson (SD) som beslöt att säga upp skolchefen med omedelbar verkan.

-Helt plötsligt får nämnden besked, de flesta via tidningen, skriver Joachim Fors och Gustaf Karlström.

Därför anser de inte att barn- och utbildningsnämnden kan belastas med kostnaderna som detta medför.

-Det kan inte vara meningen att personal, elever och barn i verksamheten ska drabbas av ytterligare besparingar, detta för att Moderaterna och Sverigedemokraterna saknade förtroende för förvaltningschefen, förklarar de.

De föreslår att barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att beräkna merkostnaden som barn- och utbildningsnämnden drabbats av på grund av att förvaltningschefen fått lämna sitt uppdrag. Därefter vill de att ett ärende ska skrivas fram till september månads nämnd med yrkande till kommunstyrelsen om kompensation.

Skolchefen Eva Andersson fick 2,16 miljoner kronor i avgångsvederlag och uppsägningslön. Kommunens kostnad lär landa på nära det dubbla.

Kommunstyrelsen beslöt nyligen att tekniska nämnden skulle kompenseras för sina kostnader för fastighetschefen och tidigare fritidschefen Stefan Larssons avgångsvederlag och hälften av uppsägningslönen. Motiveringen till kompensationen var att Larsson blivit omplacerad till tekniska förvaltningen av kommunledningen utan tekniska nämndens inverkan. I det sammanhanget sa både personalutskottets ordförande Robin Gustavsson (KD) och kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) att detta inte skulle bli något prejudikat och att det normala är att respektive förvaltning står för kostnaderna för avgångsvederlag.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se