torsjö live vers2

Utblick från kyrktornet inför EU-valet

Utblick från kyrktornet inför EU-valet

INSÄNDARE. Ute i socknarna har man i allmänhet en mycket god utblick från kyrktornen över den närmaste omgivningen och vilka investeringar de styrande gjort på orten de senaste årtiondena. I Farstorp syns till exempel från kyrktornet den förskola som startats några hundra meter västerut och som för bara några år sedan byggdes ut. När elevantalet ökade under gröna vågen gjordes en tillbyggnad av skolan med en lärosal.

Sydvästut syns den ståtliga idrottshall som tillkom i slutet av 1980-talet. På idrottsplatsen söderut har ungdomsplan och klubbstuga tillkommit. Innan bygdegården för tjugo år sedan överläts till en lokal förening, rustades den upp av kommunen. Sist men inte minst fick Farstorpsborna kommunalt vatten och avlopp så att risken för miljöföroreningar minimerades.

De här investeringarna har varit möjliga tack vare att många av ortens föreningar och det tidigare största partiet, Centerpartiet, har varit duktiga på att artikulera krav och förslag till positiva förändringar på orten. Men det har också gällt att skapa majoriteter i kommunen för dessa förslag så att de kunnat genomföras. Inget parti kan nämligen räkna med att varken lokalt, regionalt, på riksplanet eller på EU-nivå självt få 51 procent av rösterna.

I Hässleholms kommun har Centern varit duktiga på att skapa majoriteter. Genom samarbeten med andra orter, andra partier och ortens många föreningar har duktiga kommunpolitiker som Åke Bodelsson, Arthur Sjölin, Bertil Johnsson, Torsten Nilsson med flera sett till att de nämnda investeringarna kunnat förverkligas.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Samma problematik gäller inför det nu förestående valet till Europaparlamentet. För att få något genomfört måste partierna kunna samarbeta både med andra partier och med andra länder. Centern har visat sig vara duktig på detta även på EU-nivå. Partiets företrädare Fredrik Federley har, trots att han är ensam centerpartist i parlamentet, till exempel under den gångna mandatperioden fått igenom krav på att användningen av antibiotika inom djurskötseln ska minskas. Detta är nödvändigt för att förhindra uppkomsten av multiresistenta bakterier. Om dessa fortsätter att öka i nuvarande takt riskerar människors hälsa att äventyras.

Federley har också fått igenom att skogen skall vara en nationell angelägenhet. Skogsbruket skiljer sig nämligen alltför mycket åt mellan norra och södra Europa för att gemensamma regler skall kunna gälla. Detta betyder bland annat att EU inte ska få bestämma hur mycket virke som ska avverkas varje år i de svenska skogarna.

För att få något gjort i EU även framöver behöver Centern stärkas. I Farstorp liksom på många andra håll har Sverigedemokraterna, SD, tagit över Centerns roll som största parti. Tyvärr har det inte lett till några nyinvesteringar på orten. Det är i stället mycket buller och bång som gäller men ingenting händer. Inom föreningslivet lyser de många SD-väljarna med sin totala frånvaro.

Bristen på konkreta resultat beror av allt att döma på att SD inte klarar av att skapa några majoriteter. Partiets företrädare i olika orter är dåliga på att samarbeta med varandra, i stället utesluter de varandra för olika skandaler, och de kan inte heller samarbeta med andra partier. I stället för resultat är det nationalistiska, extremistiska och populistiska slagord som torgförs. Av dessa blir samhället dock inte bättre.

Den bästa garantin för att få något uträttat i EU även kommande femårsperiod är därför att lägga sin röst på Centern nu på söndag. Som synes leder en centerröst till resultat.

Staffan Andersson

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se