torsjö live vers2

Budgetförslaget kommer att få konsekvenser

Budgetförslaget kommer att få konsekvenser

INSÄNDARE. Tisdagen den 7 maj fick de fackliga organisationerna i Hässleholms kommun ta del av det förslag på budget som Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna lagt fram för 2020.

I förslaget redovisas en mängd personalkostnadsreduceringar och kostnadsreduceringar. Vi kan konstatera att det kommer att få konsekvenser, inte bara för dem som får lämna, utan för dem som är kvar, för kvalitén i våra verksamheter och i förlängningen för våra kommuninvånare.

Läget i våra verksamheter är redan idag ansträngt. Många av våra kärnverksamheter går med minus och skulle istället behöva extra tillskott. Vi har stora utmaningar när det gäller att försöka rekrytera behörig personal till våra verksamheter. Hässleholms kommun måste anstränga sig ytterligare för att bli den attraktive arbetsgivare man behöver vara, för att behålla och locka till sig kompetens.

Under Hässleholms kommuns övergripande mål ”Attraktiv arbetsgivare” kan man bland annat läsa att Hässleholms kommun ska ha ett närvarande ledarskap och erbjuda ett hållbart arbetsliv. Neddragningar enligt budgetförslaget gör det svårare att leva upp till detta mål och vi befarar att det istället blir ökade sjuktal och ännu fler medarbetare per chef.

Vi är därför starkt kritiska till detta förslag:
Vårdförbundet
Kommunal
Lärarförbundet

Lärarförbundet Skolledare
Ledarna
Naturvetarna
Sveriges Ingenjörer
Sveriges Arbetsterapeuter
Vision
Lärarnas Riksförbund
DIK
Fysioterapeuterna
Skolledarförbundet

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se