torsjö live

Kommunstyrelsens ordförande till svars om försvunnen inbjudan

Kommunstyrelsens ordförande till svars om försvunnen inbjudan

Anders Edwall (C) vill veta hur det ska säkerställas att inkommen diarieförd kommunikation inte kommer bort på kommunkansliet. Foto: Berit Önell
Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) får svara Anders Edwall inför kommunfullmäktige. Foto: Urban Önell

När Medborgarpartiet i Hässleholm bjöd in samtliga politiska partier till ett allmänt möte skickade kommunkansliet bara inbjudan vidare till företrädare för tre partier; M, SD och S. Centerpartiets ordförande Anders Edwall vill därför ha svar från kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) vid kommunfullmäktige imorgon kväll om hur han ska säkerställa att inkommen diarieförd kommunikation inte kommer bort eller underlåts att skickas vidare till samtliga mottagare.

Kommunalrådens svar, som inte nått Medborgarpartiets Evert Storm förrän i fredags, innebär att de tackade nej för att de vill att kommunen ska styra medborgardialogen.

Mötet den 12 maj hade enligt inbjudan syftet att allmänheten skulle få möjlighet att ställa frågor till beslutsfattarna, främst om framkomligheten i centrum, parkeringar och Magnarpskolonin. Medborgarpartiet uttrycker förhoppningen att det ska skapa en god relation mellan kommunens medborgare och beslutsfattare. Om svar anhålles senast den 2 maj, avslutas inbjudan.

Evert Storm, ordförande i Medborgarpartiet, berättar att han fick del av kommunalrådens svar först i fredags.. Foto: Lotta Persson

Men inte ett enda av kommunfullmäktiges partier var representerat på mötet. Medborgarpartiets ordförande Evert Storm säger att han bara fått besked från en politiker som tackade nej och det först den 10 maj. Det var Robin Gustavsson (KD) som tackade för inbjudan, men deklarerade att han inte vill ha medborgardialog i denna form. Han skrev: ”Vi ser det viktigt med dialog med medborgare men kommer även fortsättningsvis göra detta i andra sammanhang. Vi får meddela att vi avstår att deltaga.”

Robin Gustavsson (KD) tackade nej till Medborgarpartiets inbjudan. Foto: Berit Önell

Anders Edwall berättar i sin skrivelse till kommunfullmäktige att han ägnat sig åt detektivarbete för att få reda på varför Centerpartiet inte svarat – speciellt med tanke på att partiet vill bevara Magnarpskolonin. Han fick till sist tag på inbjudan via ett annat parti och kunde sedan spåra dess väg inom kommunkansliet. Det visade sig att registratorn den 23 april skickat den till tre tjänstemän och sex politiker. Politikerna var Lars Johnsson (M), Hanna Nilsson (SD), Lena Wallentheim (S), Douglas Roth (M), Patrik Jönsson (SD) och Irene Nilsson (S), det vill säga de som sitter i presidierna i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Edwall konstaterar att det i inbjudan klart och tydligt kan utläsas att inbjudan gäller samtliga partier.

– Det är inte rimligt att adresserade inbjudningar till de politiska partierna som är representerade i fullmäktige inte får ta del av handlingar. Det är än mer anmärkningsvärt när ett annat registrerat politiskt parti som använder sin demokratiska möjlighet, inte får kontakt via kommunen med övriga partier som är representerade i Hässleholms kommun, skriver han.

Han kräver nu svar av Lars Johnsson.

– Hur avser ordförande säkerställa att inkommen diarieförd kommunikation som är adresserad ej kommer bort, eller för den delen underlåts att skickas vidare till samtliga mottagare som exempelvis Centerpartiet?

Anders Edwall tycker också att det är anmärkningsvärt att KD lyckats svara eftersom bara M, SD och S fått inbjudan via kommunkansliet.

Evert Storm instämmer helt i att det borde vara kommunkansliets ansvar att skicka inbjudan vidare till alla partierna. Han säger dock att inbjudan även skickades direkt till partierna som är representerade i kommunfullmäktige och dessutom särskilt till tekniska nämnden som ansvarar för de aktuella frågorna.

Handläggare på kommunkansliet är kanslichef Elisabeth Aidemark som i fredags per mejl till Evert Storm beklagade att kommunalrådens svar där de avböjde medverkan inte nått honom och bifogade det på nytt.

– Jag har inte fått något svar från kommunalråden. Den fil som Aidemark skickade först var tom, jag såg bara kommunens logga, säger han.

Det kommunalråden Lars Johnsson, Hanna Nilsson och Lena Wallentheim skriver gör Evert Storm upprörd.

Kommunalråden Lena Wallentheim (S), till vänster, Hanna Nilsson (SD) och Lars Johnsson (M) tackade nej till Medborgarpartiets inbjudan till allmänt möte för att de vill att kommunen och ingen annan ska anordna forum för medborgardialog. Foto: Berit Önell

Budskapet är att kommunen och ingen annan ska styra dialogen med medborgarna.

– Genom att informationsmöten och liknande sammankomster anordnas av kommunen kan vi tillse att rätt beslutsfattare och tjänstemän är på plats för att på bästa sätt kunna besvara allmänhetens frågor och få till stånd en konstruktiv dialog, skriver de bland annat.

Evert Storm anser att även medborgarna måste få ta initiativ till dialog, annars är demokratin i fara.

-Det här är alldeles tokigt. Jag uppmanar politikerna att gå ut och möta folket, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se