Gruppen-3a-328x120

Förlängd respit för Biltemabygge

Förlängd respit för Biltemabygge

Än är inte hoppet ute för Biltemas etablering i Hässleholm. Tekniska nämnden ger TK-projekt AB förlängd betänketid. Företaget har möjlighet att slutföra köpet av fastigheten Förrådet 1 till och med 20 juni. Syftet med affären är ett helt nytt handelsområde ska etableras. Tekniska förvaltningen har också tvingats flytta för att lämna plats för planerna.

– Det är en avsiktsförklaring som gällt fram till nu, säger Ulf Berggren (SD), vice ordförande i tekniska nämnden.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Tekniska nämnden beslutade vid sitt senaste sammanträde att gå med på en förlängning av avsiktsförklaringen med TK-projekt.

Tekniska nämnden har beslutat att ge TK-projekt förlängd tid till den 20 juni att teckna avtalet som ger Biltema möjlighet att etablera sig i Hässleholm. Ulf Berggren (SD), nämndssekreterare Annika Johansson och Torsten Nilsson (M).

Folkets väl reserverade sig. De gick emot majoriteten och ville justera en punkt i köpeavtalet. Det handlade om att en klausul skulle gälla i tio istället för fem år. Nämnden ville inte gå med på detta eftersom en sådan förändring skulle ha försenat processen ytterligare.

– Vi vill komma till skott, säger Torsten Nilsson (M), tekniska nämndens ordförande.

Om affären genomförs är köpeskillingen drygt tio miljoner kronor. Skulle TK-projekt välja att inte slutföra köpet kan de dra sig ur utan kostnad. Flytten av Tekniska kontoret – som redan genomförts – beräknas ha kostat drygt 30 miljoner kronor.

Även kommunens försäljning av en fastighet på Bokeberg, Gäddastorp 4:13, gick igenom. Där blev köpeskillingen drygt 3,6 miljoner kronor. Köpare är Karlsson Fastigheter AB i Hässleholm. Företaget planerar att bygga ett tiovåningshus som är 18,2 gånger 18,2 kvadratmeter på tomten. Helt klart för byggstart är det inte – eftersom detaljplanen för området är överklagad.

Tekniska nämnden äskar medel av kommunstyrelsen för förstärkning av en instabil slänt på Östervärn i Hässleholm. Det handlar om en kostnad på cirka två miljoner kronor. Marken är underminerad och hotar de berörda fastigheterna, Pilhyllan 3-6. Kommunen sålde på 80-talet tomter i området för att de skulle bebyggas och har därför ett ansvar att åtgärda bristerna.

Motionen från de bägge vänsterpartisterna Magnus Åkeborn och Per-Åke Purk avslogs. De föreslog att kommunen skulle göra om Parkvillan till ett natthärbärge för hemlösa. Sedan motionen lämnades in har saken lösts. Just nu finns ett provisoriskt boende på Hagtornsgatan. Till hösten ska den så kallade lokförarövernattningsbostaden på Götagatan vara ombyggd och klar för inflyttning.

Text och foto: Urban Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se