Gruppen-3a-328x120

Dags att göra något åt Järnvägsgatan i Hässleholm

Dags att göra något åt Järnvägsgatan i Hässleholm

INSÄNDARE. Det är få saker i Hässleholms kommun som har upprört så många medborgare som ombyggnaden av Järnvägsgatan har gjort. En ombyggnad som gjordes för cirka 1 år sedan som inte blev bra. Det har skickats in insändare från medborgare, näringsidkare, politiska parti och före detta politiker med flera. Synpunkterna har varit samstämmiga att ombyggnaden blev en smärre katastrof. Det rådde kaos under den första tiden efter ombyggnaden. Konsulter har varit inblandade för att se vad som behövde göras. Projektet har kostat enorma pengar.

Bilar kör mot anvisad riktning. Man parkerar lite här och var för att kunna hämta och lämna resenärer. Bussar har svårt att lämna och hämta vid Kulturhuset. Näringsidkare klagar för att man inte kan komma fram med varuleveranser. Man kan inte korttidsparkera för att springa ett snabbt ärende på stan.

Så här kan vi inte ha det vid Hässleholms viktigaste knutpunkt!

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Nu är det dags att sätta ner foten och göra något åt saken. Undertecknade i alliansen har därför i egenskap av ordförande och ledamöter i tekniska nämnden gett tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till förändring av trafiken på Järnvägsgatan. Vi måste lösa de problem som uppstått.

– det ska gå att köra med personbil och lätt lastbil i båda riktningarna på gatan

– man ska kunna parkera en kort stund för att lämna eller hämta resenärer vid stationen. Detta ska ske i bägge riktningarna och inom rimligt avstånd från stationen.

– buss ska kunna lämna och hämta vid kulturhusets ingång på Järnvägsgatan.

– åtgärdsförslag ska presenteras senast den 25 juni.

– förslaget ska kunna genomföras till lägsta möjliga kostnad.

Vi är övertygade att man med små medel kan återställa en trafiksituation som de flesta kan känna sig nöjda med och att frågan sedan kan läggas till handlingarna.

Torsten Nilsson (M) ordf tekniska nämnden
Thomas Haraldsson (L) ledamot tekniska nämnden
Roger Wirödal (KD) ledamot tekniska nämnden

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se