torsjö live vers2

Ungdomens Hus – bara tomma löften

Ungdomens Hus – bara tomma löften

Ungdomens hus (för barn och unga i åldern 13-20 år?) har diskuterats och utretts sedan 2007. Inför valet 2018 väcktes löftena naturligtvis till liv igen. Efter år av utredningar, till millionbelopp, har vi så fått ta del av resultatet. Det var i Frilagt (2019-05-29) vi kunde läsa att två gamla hus i Stadsparken kan byggas om till en kostnad av 18 till 22 miljoner. Vad driften kostar per år nämns det ingenting om. Trots att platsen strider mot 2018 års utrednings absoluta rekommendationer har den politiska styrgruppen, ledd av Robin Gustavsson (KD), ändå ställt sig bakom förslaget

Folkets väl ser inte bara platsen som olämplig utan även det faktum att ungdomens hus planeras innehålla en mängd små rum i tre plan. Efter vad vi kan utläsa så tänker man sig att det- förutom en större ateljé, replokal, café och kök- bl.a. ska finnas 15 små rum (12-30 m2). Till detta kommer ett antal toaletter, trapphus, förråd och en hiss. Den senare måste installeras då lokalerna finns i tre plan, varav ett plan under mark. Vi anser inte att detta uppfyller kraven på säkerhet, trygghet, tillgänglighet och utrymning.

Säkerhet och trygghet var något som ungdomarna själva lyfte fram i den utredning som gjordes 2018. Förutom de rent tekniska svårigheterna, med tillgänglighet och utrymning, så anser vi det helt orealistiskt att personalen ska kunna överblicka vad som händer i närmare 20 olika rum och skrymslen, tillika i tre olika plan. Det krävs i så fall betydligt fler ”ungdomscoacher” på plats än vad som nu är tänkt. Med utredningens förslag kan inte mer än 2-3 vara på plats samtidigt och över tid (inräknat kvällar, helger, lov m.m.). Och mer personal torde vi inte heller ha råd med.

Det krävs istället en stor överblickbar lokal i ett plan (markplanet). Folkets väl har därför föreslagit att den tidigare turistbyrån med utställningshallen i Kulturhuset tas i anspråk som ungdomens hus. Lokalerna är disponibla., centralt belägna och finansieras redan idag av skattebetalarna. Folkets väl har budgeterat såväl för investeringar som drift av detta. Övriga partier väljer dock att istället skjuta såväl beslut som finansiering framför sig. Likheterna med andra löften och projekt är slående. Tänk bara på badhuset!

Moderater m.fl. säger sig behöva höja skatten med 107 miljoner de närmaste åren. Trots detta får de inte budgeten att gå ihop med nödvändigt överskott. Det krävs alltså ytterligare kraftiga skattehöjningar med deras politik. Ändå talar de om nytt badhus, familjens hus och ungdomens hus. Det är dock tomma löften där beslut saknas samt investeringar skjuts på framtiden. Om någon tvivlar är det bara att gå in och läsa deras budgetar.

Björn Widmark, Folkets väl

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se