torsjö live vers2

Elever startade namninsamling för sin lärare Får sluta för att han är obekväm?

Elever startade namninsamling för sin lärare Får sluta för att han är obekväm?

– Alla går till Marco, säger eleverna. Kevin Silver, till vänster, startade namninsamlingen för läraren Marco Schmidt. Emil Wahlqvist är en av många elever som fått hjälp av Marco att hitta sommarjobb.

Cirka 40 elever på Jacobsskolan i Hässleholm har skrivit under en namninsamling för att få ha kvar sin lärare Marco Schmidt. Det är nästan alla berörda elever utom de som är ute på praktik.

Marco Schmidt är inte behörig lärare, men har sökt in på utbildningen och tänkt både läsa och jobba i höst. Skolledningen har på oklara grunder beslutat att han inte ska få fortsätta och annonserat ut tjänsten.

– De lyssnar inte på vad vi har att säga, säger eleverna.

De misstänker att Marco varit för obekväm. Det tror han själv också. En annan lärare på skolan ger en liknande bild.

Kevin Silver, som går andra året på byggprogrammet, startade namninsamlingen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– När jag lämnade in namnlistan sa rektorn att den inte kommer att ändra något, berättar han besviket.

Han fick inte heller någon förklaring till skolledningens beslut.

Eleverna förstår inte varför deras lärare tvingas sluta. De beskriver Marco som en lärare som tar sig tid att lyssna, som tror på dem och som är närvarande på skolan större delen av sin arbetstid.

– Vi har andra lärare som kommer och går när de vill. Vi har inte lärt oss så mycket av dem, säger Kevin Silver.

Han säger att en annan lärare som fått mycket klagomål från elever och inte heller varit behörig fått vara kvar ändå. Den läraren blev nyligen klar med sin utbildning.

Eleverna är upprörda över att Marco tvingas bort.

– Vi tycker att det är ett felaktigt beslut, säger de.

– Alla går till Marco. Han tar initiativ för att göra det som är bra för oss.

– Han skapar bra sammanhållning. Vi har roligt, men får ändå lära oss mycket.

Flera elever berättar att deras föräldrar också ringt till rektorn och vädjat om att Marco ska få vara kvar. Inte heller de har fått något gehör.

Många av eleverna på Jacobsskolan har skrivit under namninsamlingen för att få ha kvar sin lärare Marco Schmidt. Här är det byggelever i årskurs ett och två, stående från vänster Erik Erlingsson, Colin Åkesson, Andråe Cederholm, Kevin Silver, Figo Olsson, Adrian Blad, Melvin Lindström och Emil Wahlqvist, sittande från vänster Willem Möller, Melvin Trautmann, Sam Nielsen, Rasmus Ranehammar, Elliott Rignell och Gabriel Sandberg,

Eftersom det råder brist på yrkeslärare har de yrkesinriktade programmen på Jacobsskolan många lärare som inte är behöriga. De får då visstidstjänst ett år i taget. Skolledningen och facken har en praxis som säger att en tjänst inte ska annonseras ut om en obehörig lärare innehar den och samtidigt utbildar sig – eller sökt in på lärarutbildningen.

Marco har arbetat på skolan under två läsår. Även förra året ansökte han till utbildningen och tjänsten annonserades därför inte ut. Han kom då inte in på grund av att han saknade behörighet eftersom han inte gått i svensk skola. Nu har han fått information om att hans lärarerfarenhet ska räcka för dispens, men i det läget väljer skolledningen alltså att inte förlänga anställningen.

– Är det för att han är bättre än de andra, undrar en elev.

Emil Wahlqvist är en av flera elever som berättar att de fått hjälp av Marco att hitta både praktik och sommarjobb.

– Det är inte alla som har föräldrar som kan ordna något åt dem, säger Marco.

Men han vill inte servera allt åt eleverna utan hellre hjälpa dem att till exempel ta vara på kontakter från tidigare praktikplatser.

– Han var på oss redan efter jullovet, berättar de.

Marco tror att han gjort sig obekväm genom att påtala brister, exempelvis att elever lämnats ensamma i bygghallen med de olycksrisker det kan innebära och att personalens psykosociala arbetsmiljö inte är bra. Han berättar att skolledningen också verkar tycka att han är för drivande och för snabb.

– Vid ett samtal fick jag höra att jag tänker för snabbt, läser för snabbt och att de är rädda för att jag ska anmäla skolan. Jag har väldigt lätt för siffror och tar tag i saker snabbt så att jag kan koncentrera mig på eleverna igen, säger han.

Marco Schmidt tror att han blivit obekväm och därför tvingas sluta på Jacobsskolan.

Han berättar att hans chef frågade om han hade någon diagnos som ADHD eller liknande.

– Jag blev chockad och svarade med att jag räknats som överbegåvad sedan 15-årsåldern, berättar han.

Han säger att han också blev anklagad för att inte vara en lagspelare.

– De flesta skrattar åt det eftersom jag varit fotbollstränare i många år och nu tränar ett av IFK Hässleholms lag, säger han.

En annan lärare bekräftar intrycket.

– Marco är en obekväm person. Han hörs. Han är jätteduktig och driftig. Det kan kanske bli för mycket, men samtidigt är han hjälpsam och har alltid sett till elevernas bästa. Han har ofta påtalat brister på skolan. Det är han som hittar lösningarna. Andra kan känna sig underlägsna. Han borde ses som en tillgång istället. Jag är helt övertygad om att ledningen ser honom som ett hot. Rektorer är ofta konflikträdda, de är rädda för att bli anmälda.

”Hög kompetens som lärare”

Biträdande rektor Jenny Nilsson skrev i mars ett tjänstgöringsintyg som Marco använde i sin ansökan till högskolan. Där skriver hon bland annat att han har visat hög kompetens som lärare.

– Marco tar ett stort ansvar och vill vara med och utveckla utbildningen för våra elever, skriver hon också.

Det var hon som tog emot namninsamlingen.

– Det var bra gjort av eleverna, men jag kan inte gå in på varför Marco inte får förlängt, säger hon till Frilagt.

Hon säger att hon står för det hon skrev i intyget.

– Marco har många goda sidor, men också brister, säger hon.

Hon vill inte säga att elevernas synpunkter inte har någon betydelse, men förklarar att det krävs mer än klagomål från elever för att en lärare ska tvingas sluta.

– Det ska till grövre saker, säger hon.

Vad det skulle kunna vara vill hon inte säga rent ut.

– Jag kan inte berätta för eleverna varför Marco får sluta. Det skulle inte vara rätt mot honom. Jag har inte berättat allt för Marco heller – men detta skriver du inte!

Sedan säger Jenny Nilsson att Marco inte uppfört sig professionellt som lärare.

– Det är ren tur att han inte blivit anmäld.

Hon förklarar att det handlar om språkbruk, bus där han och elever sprutat på varandra med vattenslang med mera, men inget som gjort att någon farit illa.

– Nej.

Jenny Nilsson säger att hon tidigare fått in klagomål från elever mot Marco.

– Förra året var det klagomål från en del elever, detta året är det tvärtom, säger hon.

Men förra året var det inte aktuellt att Marco skulle få sluta. Jenny Nilsson säger också motsägelsefullt att hon haft samtal med Marco som inte lett till förbättring.

Det är svårt att förstå vad problemet är, har han varit obekväm?

– Det har inte med det att göra, säger Jenny Nilsson.

”Ett sällsynt beslut”

Rektor Mikael Lennartsson säger att beslutet fattats gemensamt och på saklig grund.

– Vi känner oss trygga med vårt beslut och har vägt in elevernas synpunkter, säger han.

Han säger dock att praxis hade varit att förlänga tjänsten med ett år i taget eftersom Marco Schmidt skulle studera.

– Det är ett sällsynt beslut att inte förlänga tjänsten. Men det finns många omständigheter här. Av hänsyn till den enskilde kan jag inte säga mer, säger han.

– Det har hänt rätt mycket under våren som gjort att det tagit den här riktningen.

Har Marco misskött sig på något sätt?

– Nej, det kan jag inte säga. Men det finns olämplighetsfaktorer, säger Mikael Lennartsson.

En diskussion pågår med Marco Schmidts fack Lärarförbundet. Hässleholmsavdelningens ordförande Kristina Rauer vill inte kommentera fallet.

Text och foto: Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se