Gruppen-3a-328x120

Estetiska och industritekniska programmen räddade

Estetiska och industritekniska programmen räddade

Sång och musik av både estetelever och gästartister mötte politikerna som var på väg till kommunfullmäktiges sammanträde i maj. Foto: Lotta Persson

Estetiska programmet är räddat, likaså det industritekniska. Barn- och utbildningsnämnden har lyssnat på opinionen och var enig i sitt beslut på torsdagen att åter erbjuda programmen från och med hösten 2020. Däremot stämmer det inte att skolans förslag till besparingar på estetiska programmet inte funnits med i beslutsunderlaget, de var med redan i mars när nämnden beslöt att pausa programmen det kommande läsåret. Den pausen består, trots oppositionens försök att häva den. Skälet är att det är sent att göra om antagningarna nu och det skulle i så fall påverka andra utbildningar, inte bara i Hässleholm utan i hela Skåne.

Det industritekniska programmet kommer att samarbeta med vuxenutbildning.

Protesterna i form av musikframträdanden och namninsamling från tidigare och nuvarande elever på estetiska programmet fick politikerna att lyssna. De rödgröna ville hela tiden ha kvar programmet, sedan svängde SD och nu var alltså alla partier eniga om att inte lägga ner programmet .

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Bästa marknadsföringen är nöjda elever, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Larsson (M) och menar att det visat sig i debatten.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Larsson (M). Foto: Urban Önell

Han hoppas att fler Hässleholmelever i framtiden också ska söka till programmet och inte välja samma program i en annan kommun som tolv elever gjorde inför höstterminen 2019. Bara åtta sökte till programmet i Hässleholm.

– Den trenden hoppas vi att opinionen ska vända. Hade vi haft alla dem skulle den här situationen aldrig ha uppstått, säger Stefan Larsson.

Han räknar inte med att det blir någon besparing att pausa programmet i höst, men ser inga möjligheter att göra om antagningen så här sent. Som det ser ut idag har så många elever sökt program i andra kommuner inför hösten att kostnaderna äter upp de besparingar som kan göras.

C ville med stöd av S riva upp beslutet om att pausa programmen. Men tjänstemännen avrådde och alliansen och SD valde att gå på det liggande förslaget om att göra uppehåll i ett år. Voteringen slutade därmed 7 – 4.

– Det hade gått att genomföra, men det hade blivit mycket administrativt arbete. Vi ville i första hand påpeka hur viktigt vi tycker det är att programmet finns kvar, säger Monica Ero (S).

Monica Ero (S). Foto: Lotta Persson

Hon är medveten om att de besparingar inom estetiska programmet som lyfts fram den senaste tiden hela tiden funnits med i underlaget. Men det låg som en bilaga till en av handlingarna och ställdes inte i direkt jämförelse med övriga siffror på möjliga besparingar. Tjänstemannaförslaget var att behålla programmet.

Samma förslag var med inför torsdagens sammanträde: en möjlig besparing på 1,25 tjänst genom övergång från enskild till parvis undervisning i instrument och sång och nedläggning av profilen ”dans och show”. Med dessa åtgärder blir den långsiktiga besparingen på att lägga ner estetiska programmet cirka 750 000 kronor, jämfört med drygt 1,5 miljoner i huvudförslaget. Om även lokalkostnaderna kan räknas in blir besparingen cirka 3,8 miljoner kronor.

Monica Ero tycker att det gick lite för snabbt vid beslutet i mars.

– Jag hade önskat att förslaget inte kommit som ett ordförandeförslag direkt på bordet som det nu blev. Varken tjänstemännen eller vi andra i nämnden hade chansen att göra en konsekvensanalys. Om ärendet hade varit förberett på ett annat sätt hade vi kanske sluppit den här cirkusen som varit. Jag tror att estetiska programmet kommer att förlora på det här, kanske tappa lärare, säger hon.

Stefan Larsson anser inte att ärendet var dåligt förberett eller gick för snabbt.

– Nej, det var den tiden vi hade för att fatta beslut. Jag utgår ifrån att alla haft möjlighet att diskutera. Som jag bedömer det var det beslut vi fattade rätt vid det tillfället, säger han.

SD, som hävdat att nya uppgifter kommit fram, medverkade inte vid presskonferensen efter barn- och utbildningsnämndens sammanträde. När Frilagt på tisdagen talade med nämndens första vice ordförande Camilla Nordström (SD) var hon osäker på om haft tillgång till skolans eget besparingsförslag hela tiden, men hon vet att det funnits med.

– Vi har diskuterat fram och tillbaka och med tanke på alla protester vill vi ge dem en chans, sa hon.

Hon har fått uppgift om att det kan finnas fler besparingsmöjligheter på estetiska programmet.

– Det kan vara ytterligare undervisning i grupp och eventuellt samarbete årskurser emellan, sa hon.

Industriprogrammet räddas kvar genom ett planerat samarbete med vuxenutbildningen för att höja nyttjandegraden.

Nyrenoverade maskiner anlände till Jacobsskolan, strax före beslutet att pausa programmet. Här visar läraren Roger fast och eleverna Robin Nilsson, till vänster, och Måns Johansson en fräs. Foto: Lotta Persson

– Industrins behov är stort. Gymnasieskolans huvuduppdrag är inte att förse industrin med arbetskraft utan att tillgodose elevernas behov. Men vuxenutbildningen har ett annat uppdrag och äldre elever är oftast mer målinriktade, säger Stefan Larsson.

Både komvux och yrkes-sfi för nyanlända kan bli aktuellt.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se