logga-ligg-tjock

Hur mycket kaos ska vi ha på Järnvägsgatan?

Hur mycket kaos ska vi ha på Järnvägsgatan?

INSÄNDARE. Efter att ha deltagit i dialogen på torget om vilket centrum vi ska ha, dominerade frågorna kring Järnvägsgatan och huruvida parkeringsplatserna är i tillräckligt antal i anslutning till de centrala delarna och stationen i synnerhet. Norra Skåne hade gjort en inventering och redovisat detta både i tidningen och uppförstorad på läsarkaféet på torget. 

Det kan konstateras att inom en radie på 400 meter finns fortfarande ledig kapacitet. Det framkom att parkeringsgaragen inte inbjuder till användning, osäkra? Ökad bevakning efterfrågades. Ett flertal önskade återöppnande av trafik i båda riktningarna och möjlighet att stanna utanför stationen. 

Efter ombyggnaden av delen mellan Tingshusgatan och Andra Avenyen är det en omöjlighet enligt undertecknad. Enda möjligheten är att backa bandet till före ombyggnaden. Detta låter sig dock inte göras på grund av kostnadsskäl enligt både politiker och tjänstemän. Att i nuvarande situation öppna upp för dubbelriktad trafik går vi från minikaos till maxikaos. 

Anledning: bussar och taxibilar har tillräckliga problem med privatbilister som inte tar hänsyn till gällande regler som finns. Det handlar således i hög grad om buss- och taxiförares arbetsmiljö. Det är tydligen väldigt få som vill ta hänsyn till deras arbetsmiljö. Anledning: förmodligen för den egna bekvämlighetens skull?

Mitt förslag till lösning är följande: stäng all trafik för privatbilism på nämnda sträcka, tillåt taxi och färdtjänst stanna för av- och påstigning (i markerade rutor) i södergående riktning på västra sidan om trädallén. Det är fullt möjligt att samsas med bussarna, om än inte optimalt. Söder om Kulturhuset finns två taxiplatser, dessa kan utökas på hela sträckan till privatbilister att stanna endast för av- och påstigning till Centralen. Vidare: slopa alla parkeringsplatser utanför gamla telehuset och låt bussarna stanna som har passagerare till Kulturhuset och andra platser i centrum.

Dessutom kan samtidigt förberedas för att underlätta för privatbilisterna att stanna på västra sidan om järnvägen och en eventuell anslutning till nettorondellen. Förslaget som framfördes att flytta bussarna till denna sida var mer än korkat.

Kan kommuninvånarna bortse från sin egoism och egen bekvämlighet, samt politikernas mod att genomföra ovanstående, kommer de flesta att tjäna på det, samt inte minst arbetsmiljön för buss- och taxiförare, tillika en bättre luft i centrum.  

Lars Nord
Fritänkare och outsider


Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se