Gruppen-3a-328x120

Kontroversiella planer prioriteras trots stora sparkrav

Kontroversiella planer prioriteras trots stora sparkrav

Den kontroversiella detaljplanen för Björklunda ska prioriteras. Foto: Lotta Persson

Tolv tjänster måste bort och ett 60-tal uppdrag läggas vilande när miljö- och stadsbyggnadsnämnden anpassar sig till kommunens stramare budget för 2020. Ändå klarar nämnden inte sitt uppdrag enligt gällande reglemente. Därför ber nämnden kommunfullmäktige att se över reglementet alternativt tillskjuta resurser.

Men majoriteten i nämnden vill absolut inte att de kontroversiella detaljplanerna för Björklunda och Sjörröds gård avskrivs. Just det höll på att hända vid onsdagens sammanträde då SD:s förslag om att avbryta dessa uppdrag röstades igenom. Efter ajournering ändrades beslutet, något som majoriteten först inte ville skulle stå i protokollet. Johan Peltonen (SD) och Björn Widmark (FV) blev så upprörda att de lämnade mötet.

Sparkravet ligger på 27 procent. Miljö- och stadsbyggnadschefen Jan Karlssons lista innehöll ett 30-tal prioriterade uppdrag som också gick igenom till slut. I år planeras detaljplaner för bland annat Björklunda, Kyrkskolan och Pollenvägen. 2020 prioriteras bland annat för Sjörröds gård, som dock lagts vilande på markägarens initiativ, Paradiset, reningsverket, sjukhuset och två delar av Röinge 7:3.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Flera planprogram, översiktsplaner och strategidokument läggs också vilande. Dessa, liksom vilande detaljplaner, var överstrukna med rött i listan, något som orsakade viss förvirring.

Ordförande Kenny Hansson (M) föreslog att överstrykningen skulle tas bort på parkeringsplan och parkeringsstrategi så att de prioriteras. Han ville också att vilande förslag skulle kunna återupptas av arbetsutskottet, viket SD och FV höll med om. I övrigt ställde han sig bakom tjänstemannaförslaget.

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M). Foto: Lotta Persson

Förslaget att stryka Sjörröds gård och Björklunda kom från förste vice ordförande Paul Thurn (SD). Han menade dock inte bara att dessa skulle läggas vilande utan avskrivas helt. FV ville avbryta både dessa och Pollenvägen, Paradiset och Röinge 7:3.

Därmed blev det fyra förslag i voteringen. Alla ställdes mot varandra och huvudförslag blev då Kenny Hanssons och SD:s förslag. Efter att de rödgröna lagt ner sina röster slutade voteringen 3 – 4 till SD:s fördel. FV röstade alltså med SD.

Efter att beslutet klubbats begärde de rödgröna, det vill säga S, C och MP, ajournering. De gick ut och diskuterade med de borgerliga ledamöterna. När de kom tillbaka hade de ändrat sig och röstade på Kenny Hanssons förslag som då hade justerats så att det inte blir arbetsutskottet utan nämnden som kan återuppta vilande planer. Voteringen slutade därefter 7 – 4. SD och FV reserverade sig. FV lämnade också en protokollsanteckning.

– I och med att vi avstod blev det majoritet för att stryka Björklunda och Sjörröds gård. Vi missförstod vad resultatet skulle bli, förklarar andre vice ordförande Lars Olsson (C ).

Har Moderaterna ändrat sig om Sjörröds gård, ni har ju tidigare försökt stoppa den planen?

– Vi har inte ändrat oss, men det handlade om prioritetsordningen nu, säger Kenny Hansson.

Han förklarar att han inte ville diskutera framtiden för planarbetet för Sjörröds gård vid detta tillfälle eftersom han ville titta på konsekvenserna först.

Vilka konsekvenser?

– Skadestånd, tappat förtroende för kommunen, jag vet inte, säger Kenny Hansson och hänvisar de som vill avbryta planuppdraget till att lägga ett separat initiativärende om detta.

Lars Olsson instämmer.

Kenny Hansson betonar att ett streck på listan inte betyder att en plan avskrivs för gott utan bara läggs vilande och att Sjörröds gård redan har prio 2 eftersom den ligger på nästa år.

Paul Thurn säger att SD håller fast vid att Sjörröds gård och Björklunda borde stoppas på grund av 1 000-metersavståndet till reningsverket respektive de höga kostnaderna för markberedning. Han berättar dock att det som upprörde mest var att majoriteten under Kenny Hanssons ledning inte ville ha med alla turer i protokollet.

– Men nu ska det komma med, säger han efter att kanslichef Elisabeth Aidemark konsulterats.

Johan Peltonen bekräftar att han lämnade mötet i protest när han fått besked om att den första voteringen inte skulle nämnas i protokollet.

Han fick intrycket att det första beslutet orsakade dålig stämning på mötet.

– De tyckte tydligen att det var väldigt jobbigt. Någon sa att nu kommer tre anställda till att vara tvungna att gå på grund av intäktsbortfallet, säger han.

Han trodde först att ajourneringen gällde nästa ärende.

– Men det visade sig att de gick ut och kohandlade, säger han.

Han är mycket kritisk till agerandet.

– Att inte skriva om en votering i protokollet är att spela ut lite av demokratin. Det går då inte att se varför det blev som det blev, säger han.

Han tycker också illa om att ledamöter ändrar sig mitt under sammanträdet för att få igenom det de vill.

– Jag tycker inte att man gör så. Jag kan köpa att man gör om en votering om det blir något fel. Det måste vara för att säkerställa att det går rätt till, inte för att få igenom sitt eget förslag, säger han.

Att lämna sammanträdet såg han som det enda sätt han hade kvar att reagera på.

I beslutet om personalförändringarna deltog inte S, C och MP eftersom de hade ett annat budgetförslag. MBL-förhandlingar pågår och målsättningen är att de ska vara klara senast den 30 juni. Därmed kan uppsägningarna verkställas i tid för att besparingarna ska ge en helårseffekt 2020. I den nya organisationen kommer miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen att ha 65 tjänster.

Nämnden beslöt också skicka ett förslag om höjda och enhetliga taxor för bygg- och miljöområdet vidare till kommunstyrelsen. Höjningen blir cirka 20 procent. De rödgröna deltog inte i beslutet. FV yrkade avslag på byggtaxorna och reserverade sig mot beslutet.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se