torsjö live

Alla studieförbund utom Ibn Rushd får bidrag i tid

Alla studieförbund utom Ibn Rushd får bidrag i tid

Hässleholms kommun fördelar 2,2 miljoner kronor till studieförbund med lokal verksamhet – utom det muslimska studieförbundet Ibn Rushd som får vänta på Folkbildningsrådets utredning. Den ska visa om det så kallade demokrativillkoret uppfylls och ska vara klar i september. Ett belopp på 39 212 kronor reserveras så länge. Det har kultur- och fritidsnämnden beslutat. Johan Peltonen (SD) föreslog istället att Ibn Rushd inte skulle få några pengar alls i år medan bidragen till övriga studieförbund skulle halveras i år och därefter tas bort helt. SD röstades ner med röstsiffrorna 7 – 3.

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 30 maj beslöts att hela ärendet skulle vänta så att nämnden hann sätta sig bättre in i frågan. Tid fanns eftersom pengarna enligt reglementet ska betalas ut senast den 30 juni.

Johan Peltonen, som tagit upp frågan om Ibn Rushd flera gånger tidigare, tyckte att det fanns tillräckligt med faktaunderlag. Han fick dock igenom sitt initiativärende om att utreda ett förtydligande av regelverket. Han vill att ”våldsbejakande, extremistiska, antidemokratiska studieförbund ej ska tilldelas bidrag”, att studieförbund och deras verksamhet ska vara politiskt och religiöst neutrala och att prioriteringen på integration ska tas bort ur regeldokumentet.

Vid junisammanträdet ville han också minska bidragen till alla studieförbund.

– Studieförbunden får pengar från både stat och region. Dessutom har många av dem kopplingar till partiorganisationer, förklarar han.

Han hoppas att Folkbildningsrådets utredning ska bekräfta Ibn Rushds kopplingar till odemokratiska och extremistiska organisationer såsom Muslimska Brödraskapet, något som också tagits upp i andra sammanhang, bland annat i en rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Det beslut som nämnden nu fattade var enligt förvaltningens ursprungliga förslag. Nytt beslut om eventuellt bidrag till Ibn Rush ska fattas senast i oktober.

De studieförbund som i år får totalt 2 195 188 kronor i bidrag är ABF Nordskåne, Studiefrämjandet, Vuxenskolan, NBV Skåne, Medborgarskolan, Bilda, Sensus, Folkuniversitetet samt Kulturens Bildningsförbund. Medborgarskolan har mest verksamhet och får störst bidrag med drygt 560 000 kr.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se