Gruppen-3a-328x120

Kommunen säger upp avtal med fritidsgårdar

Kommunen säger upp avtal med fritidsgårdar

Kommunen säger upp avtalet med föreningen ”Fritidsgårdar i Hässleholms kommun”. Föreningen har sedan 2016 ansvarat för samtliga fritidsgårdar i kommunen och får i år närmare 2,3 miljoner kronor i bidrag.

För att säga upp avtalet inför 2020 måste uppsägningen lämnas senast den 30 juni. Annars förlängs det automatiskt ytterligare ett år.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Kultur- och fritidsförvaltningen valde att säga upp avtalet främst på grund av en önskan om att se över avtalet. Men även kommunens ekonomiska läge och den pågående processen kring ungdomens hus påverkade beslutet.

De aktuella fritidsgårdarna finns idag i Hästveda, Vittsjö, Sösdala och Tyringe. Vinslöv var från början också med, men lades ner 2017 på grund av vikande besökssiffror.

Beslutet att säga upp avtalet fattades av en enig nämnd. Ett tillägg gjordes i beslutsunderlaget: att avtalet sägs upp för översyn av framtida drift.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se