Gruppen-3a-328x120

Här är hela listan med sparförslag på kultur och fritid

Här är hela listan med sparförslag på kultur och fritid

En personalminskning med 3,29 tjänst i biblioteksverksamheten är ett av sparförslagen på den lista som skickats ut till personalen. Foto: Lotta Persson

Nedläggning av Mötesplats Ljungdala är den största neddragningen. Men biblioteken blir också av med 3,29 tjänster, bokbussen kan upphöra, alla bidrag till studieförbund dras in och effektiviseringar görs på Hovdala, Markan, Österås, Tyrs Hov, baden med flera verksamheter. Det är några av punkterna på en lista med förslag på sparåtgärder inom kultur- och fritidsområdet i Hässleholms kommun som i veckan skickades ut till personalen från förvaltningschef Anders Rosengren.

Kultur- och fritidschef Anders Rosengren. Foto: Berit Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Kommunfullmäktige har beslutat att kultur- och fritidsförvaltningens budget ska dras ned med 9,5 miljoner kronor i budgeten för 2020. Anders Rosengrens lista innehåller neddragningar motsvarande 9,2 miljoner och intäktsökningar på 300 000 kronor.

Anders Rosengren betonar i mejlet till personalen att listan är ett förslag som kan komma att ändras.

– Men då vi måste påbörja processen med risk- och konsekvensanalyser etcetera så går jag ändå ut med informationen så att ni alla får den från mig och inte på omvägar även om det innebär en risk för att saker och ting förändras över tid. I sådant fall kommer jag informera er alla om det efter hand, skriver han.

Även Hovdala kan drabbas av effektiviseringar, enligt. Bilden är från medeltidsmarknaden 2017. Foto: Lotta Persson

Han berättar att han och avdelningschef Henrik Samevik haft tre dialogmöten med alliansens grupp i kultur- och fritidsnämnden, det vill säga M, KD och L samt två dialogmöten med arbetsutskottet där M, SD och S är representerade.

– Utifrån politikens prioriteringar har sedan denna lista sammanställts, skriver han.

Han förklarar att underlag till risk- och konsekvensanalyser omedelbart ska tas fram. Analysarbetet ska pågå till den 8 augusti, den 16 augusti hålls förhandling med facken och den 29 augusti beslutar nämnden i ärendet. Det finns en beredskap för att facken kommer att protestera eftersom tid också är avsatt för eventuell central förhandling den 26 augusti.

Så här ser listan ut:

– Nedläggning mötesplats Ljungdala = 2 360 000 kronor
Förslaget innebär att verksamheten helt upphör.

– Biblioteket får ej återbesätta 3,29 tjänst vilka går i pension = 1 500 000 kronor
Förslaget innebär att bokbussens verksamhet upphör om inte den totala verksamheten kan anpassas till färre medarbetare.

– Effektivisering Tyrs Hov/Österås/Bad = 500 000 kronor
Cheferna inom verksamheten får i uppdrag att ta fram förslag på anpassningar av den verksamhet som bedrivs och sedan risk- och konsekvensbedöma anpassningarna.

– Effektivisering Hovdala/Markan/Plan 3 = 500 000 kronor
Cheferna inom verksamheten får i uppdrag att ta fram förslag på anpassningar av den verksamhet som bedrivs och sedan risk- och konsekvensbedöma anpassningarna.

– Uppdrag till förvaltningschefen = 1 456 000 kronor
Förslaget innebär uppdrag att ta fram förslag på neddragningar som motsvarar ovanstående summa.

– Indragna Studieförbundsbidrag – 100 procent = 2 234 000 kronor
Förslaget innebär att samtliga bidrag till studieförbund tas bort.

– Samtliga föreningsbidrag inom verksamhetsområdet -7 procent = 650 000 kronor
Förslaget innebär sänkta bidrag till föreningslivet.

– Öka förvaltningens intäkter = 300 000 kronor

Berit Önell

Läs mer:

2019-06-27 Stängning av Mötesplats Ljungdala utreds

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se