Gruppen-3a-328x120

Stängning av Mötesplats Ljungdala utreds

Stängning av Mötesplats Ljungdala utreds

Mötesplats Ljungdala har funnits i nio år och enligt besöksstatistiken går verksamheten bättre än någonsin. Men nu ska nedläggning utredas på grund av det stora sparpaket som kultur- och fritidsnämnden ålagts.

En stängning av Mötesplats Ljungdala ska utredas. Det är en av flera möjliga neddragningar som kan bli följden av att kultur- och fritidsförvaltningens budget minskas med 9,5 miljoner kronor nästa år.

Personalen på fem personer fick information på onsdagen. Besvikelsen var stor, särskilt eftersom besöksantalet ökat flera år i rad.

– Otroligt tragiskt. När vi känner att det är flyt i allting kommer ett sånt besked. Det känns faktiskt jättesurt, säger verksamhetschef Markus Jensen som är övertygad om att en stängning kommer att leda till mycket mer kostnader i framtiden.

Kultur- och fritidschef Anders Rosengren berättar att tjänstemännen sedan budgeten beslutades i kommunfullmäktige håller på att ta fram sparförslag tillsammans med politikerna i nämndens arbetsutskott och alliansens ledamöter. Vid nämndssammanträdet i slutet av augusti ska förslagen presenteras.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Kultur- och fritidschef Anders Rosengren. Foto: Berit Önell

Men redan nu informeras alltså personalen på Mötesplats Ljungdala om att en stängning kan bli aktuell.

– Vi har informerat internt för att hinna göra en konsekvensanalys, säger Anders Rosengren.

Analysen gäller dels hur personalen påverkas och dels hur en stängning påverkar Ljungdala och Hässleholm.

– Det är en viktig del av beslutsunderlaget, anser jag, säger Anders Rosengren.

I dagsläget vill han dock inte uttala sig om vilka konsekvenserna kan bli och inte heller om varför just Mötesplats Ljungdalas framtid ifrågasätts.

– Jag kan inte säga att Mötesplats Ljungdala blivit ifrågasatt som verksamhet. All verksamhet som inte är lagstadgad måste ses över, säger han.

Han kallar stängning av Mötesplats Ljungdala för ett tänkbart förslag till besparing.

– Vi hade inte gjort detta om det inte var tänkbart, men det är inte ett skarpt förslag idag, säger han.

Kultur- och fritidsnämnden skulle spara 2 360 000 kronor på stängningen. Det handlar då om att dra ner kostnader för verksamhet och personal. Mötesplats Ljungdala har 4,1 tjänster fördelade på fem personer. Om stängningen blir verklighet kan de kommunägda lokalerna användas till annan verksamhet, vad är inte sagt.

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Winnie Aronsson (L) beklagar att verksamheter kan komma att drabbas av nedskärningar.

– Det tråkigt när man behöver stänga och det drabbar folk. Kanske går det att öppna något liknande någon annanstans, säger hon.

Hon ifrågasätter inte Mötesplats Ljungdalas betydelse.

– Det har absolut fungerat mycket bra. Det här handlar helt och hållet om pengar. Om vi hade kunnat lösa det på ett annat sätt hade det varit bra, säger hon.

Winnie Aronsson utesluter inte att fler besparingsförslag kan komma. Det som finns på listan nu är bland annat att minska bibliotekens personal och öppettider och att sluta sköta badplatser.

Markus Jensen säger att Mötesplats Ljungdala betyder mycket för området Ljungdala.

– Det går aldrig att bevisa, men jag tror att mötesplatsen haft väldigt positiv effekt på Ljungdala. Området har inte så dåligt rykte längre. Det är tragiskt att politikerna väljer att ge ett sådant förslag även om det inte skulle bli av, säger han.

2017 slogs nytt besöksrekord på Mötesplats Ljungdala med 14 162 personer. Året därpå blev det nytt rekord med 14 669 personer och till och med maj i år visar statistiken på fler besökande än någonsin så här års.

Det är fullt upp med sommaraktiviteter veckan ut och fler besökare än någonsin på Mötesplats Ljungdala. Här är det Ida Rosqvist från mötesplatsen som spelar handboll med några barn i samarbete med föreningen Junis.

Markus Jensen förstår att det är svårt för politikerna att hitta något att spara på inom kultur- och fritidsverksamheten.

– Något måste bort och det finns inte jättemycket att välja på. Det är rena slakten. Samtidigt är det svårt att förstå varför de väljer en verksamhet som aldrig gått bättre, i ett område som fortfarande är segregerat, säger han.

Han konstaterar att Mötesplats Ljungdala är en integrationssatsning i Hässleholms mest utsatta område.

– Det är därför den placerats där.

Markus Jensen ser det som solklart att utanförskap kostar samhället stora pengar.

– Jag är helt övertygad om att bara för en person täcker kostnaderna tre års verksamhet på Mötesplats Ljungdala, säger han.

Han befarar politiska eller ideologiska motiv bakom förslaget.

– Det finns nog något i grunden som gör att man inte vill satsa här, säger han.

Han är också kritiskt till Sverigedmokraternas förslag i samband med budgeten om att stänga Mötsplats Ljungdala och istället inrätta en jourskola för stökiga elever i lokalerna.

– Om Mötesplats Ljungdala skulle ersättas av en verksamhet som sänker statusen så är det en sådan. Jag tror att det skulle få katastrofala följder, säger han.

Han hoppas att Mötesplats Ljungdala, om den läggs ner, ersätt av något mer positivt.

– Det finns nog andra ställen att lägga en sådan skola.

Han misstänker att politikerna inte har samma syn på vad integration är.

– Det handlar inte enbart om invandring utan även om ålder och kön, säger han.

På onsdagen var det full fart på sommarlovsaktiviteterna för barn och ungdomar i åldern 6-15 år på Mötesplats Ljungdala. De pågår till och med fredag, sedan sommarstänger mötesplatsen under juli månad.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se