torsjö live vers2

Besparingarna på Socialförvaltningen i Hässleholm 2020

Besparingarna på Socialförvaltningen i Hässleholm 2020

INSÄNDARE. Jag och vi är oroliga över besparingarna på nästan 11 miljoner som är lagda på Socialförvaltningen för 2020. Vi har redan i dag ett underskott i budget för 2019 på socialförvaltningen.

Socialnämnden har kommunens yttersta ansvar när det gäller kommuninvånarna och de som vistas i vår kommun.

Om du eller jag hamnar i en svår situation, inte har mat, inte har boende, varit utsatta för våld och inte har någon som kan hjälpa oss, då ska kommunen hjälpa till enligt Socialtjänstlagen.

Det är alltså människor som alla är kommuninvånare i Hässleholms kommun som behöver hjälp och stöd när de kommer till socialförvaltningen. Ingen av dessa människor kommer hit för att de tycker det är roligt att gå på ekonomiskt bistånd. Det görs utredningar där du måste lämna ut ditt innersta för att få möjlighet till ekonomiskt bistånd. Jag tror inte att varken du eller jag skulle göra detta med glädje.

Men ibland har vi inget val om vi ska överleva. Vi bestämmer inte alltid själva hur framtiden ser ut. Det är då som vi ska ha möjlighet till hjälp och stöd från kommunen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Robin Gustavsson brukar påtala att det är Socialnämnden som har det yttersta ansvaret. Just nu verkar han och restalliansen ha glömt sitt ansvar. Vår oro grundar sig i att vi redan 2019 har ett underskott i budgeten och detta kommer utöver den besparing på nästan 11 miljoner som restalliansen har beslutat om för 2020.

När nu Arbetsförmedlingen i Hässleholm lägger ner sitt kontor så drabbar detta också samma grupp av människor.

Den grupp av människor som vi alla kan hamna i. Det är ganska sällan de har sig själva att skylla, det beror oftast på flera omständigheter. Kan vara våld i hemmet, kan vara arbetslöshet, psykisk ohälsa som gör att vi behöver samhällets hjälp och stöd, kanske bara för en kortare tid eller lite längre innan det ordnat upp sig.

Vi vet aldrig hur andra människor har det när de stängt sin dörr till sitt hem. För att veta detta behöver vi gå i varandras skor. Ytan och utåt sett kan vi ofta ha en helt annan bild av varandra.

Efter att ha suttit i Socialnämnden i Hässleholm i 12 år har jag fått se vår kommun och våra kommuninvånare från en helt annan sida än tidigare.

Ju tidigare vi kan hjälpa kommuninvånaren som behöver vår hjälp ju snabbare kommer du och jag tillbaka som skattebetalare och med ett minskat lidande både psykiskt och fysiskt.

Vår uppfattning är att förebyggande arbete, gynnar både kommun och individ på längre sikt.

Vi behöver satsa och tro på människorna och individerna, endast då kan kommunen utvecklas och få framtidstro.

Vi vill jobba mer förebyggande.

Vi vill lägga mer pengar på föräldrautbildning.

Vi vill stoppa narkotikan och drogerna innan barn och unga provat för att slippa jobba med mer psykisk ohälsa som blir resultatet av missbruk.

Vi vill stoppa och förebygga våld i nära relationer och i samhället.

Vi vill satsa på starka barn för att slippa laga trasiga vuxna.

Lena Nilsson
Vice ordförande
Socialnämnden Hässleholm

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se