Gruppen-3a-328x120

Två år och tre månader för HTS-bomber

Två år och tre månader för HTS-bomber

Lysrör och annat föll ner från taket i en av korridorerna på Hässleholms tekniska skola där explosionerna skedde. Foto ur förundersökningen

Fängelse i två år och tre månader blir straffet för den 21-årige man som sprängde två bomber och höjde ett vapen i riktning mot två personer inne i Hässleholms tekniska skola i vintras. Det meddelade Hässleholms tingsrätt på onsdagen. Mannen döms för allmänfarlig ödeläggelse, misshandel, grovt olaga hot och barnpornografibrott. Tingsrätten bedömer att det samlade straffvärdet är två år och sex månader, men sänker strafftiden av hänsyn till att den rättspsykiatriska undersökningen visat att 21-åringen har en nedsatt förmåga att förutse konsekvenser av ett agerande.

Tingsrätten hade redan tidigare gjort bedömningen att 21-åringen var skyldig till de gärningar han åtalats för. Dock fick exakta brottsrubriceringar och påföljd vänta tills den rättspykiatriska undersökningen var klar. Denna visade inte att 21-åringen led av en allvarlig psykisk störning, varken vid brotten eller vid undersökningstillfället. Därför konstaterade tingsrätten när rättegången avslutades för en vecka sedan att det inte fanns medicinska förutsättningar att döma honom till rättspsykiatrisk vård.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Intresset för rättegången om HTS-sprängningarna var stort. På onsdagen kom domen. Foto: Berit Önell

Enligt tingsrätten finns inte utarbetad praxis i större omfattning för att bedöma straffvärdet av allmänfarlig ödeläggelse.

– I nu aktuellt fall rör det sig dock om ett mycket allvarligt brott som begåtts på en skola under skoltid när personal och elever var på plats, skriver tingsrätten i domen.

HTS-sprängarens klädsel bidrog till att förstärka hotbilden, anser tingsrätten. Foto ur förundersökningen

Dessutom döms 21-åringen för en rad andra brott: misshandel eftersom två elever och en skolanställd fick hörselskador av detonationerna och grovt olaga hot på grund av att han höjde ett verklighetstroget automatvapen i riktning mot två elever och avlossade skott som smattrade i väggen bakom dem. Tingsrätten anser att hotbilden förstärktes av att vapnet avlossades strax efter att en av bomberna hade detonerat i närheten och att gärningsmannen var maskerad och klädd i svart, militärliknande mundering.

Barnpornografibrottet gäller bilder och filmer i en bärbar dator som polisen tog i beslag i 21-åringens bostad vid husrannsakan efter sprängningarna.

Det samlade straffvärdet bedöms till två år och sex månaders fängelse. Tingsrätten konstaterar att det finns omständigheter som både skulle kunna höja och sänka straffet. 21-åringen har enligt det rättspsykiatriska utlåtandet en bristande förmåga till reflektion kring handlingar och beteende, vilket medför en nedsatt förmåga att förutse konsekvenser av ett agerande. Detta påverkar straffvärdet nedåt och därför blir påföljden tre månader kortare.

En av rörbomberna som 21-åringen hade med sig till skolan var en kraftig brandbomb, ihopsatt med en flaska bensin. Foto ur förundersökningen.

En av de försvårande omständigheterna är att 21-åringen tagit med sig bomber som skulle ha lett till allvarligare skador.

– Den omständigheten att han tagit med sig föremålen till skolan är givetvis mycket besvärande för honom, skriver tingsrätten, men konstaterar att han också vidtog vissa åtgärder som tyder på att han inte velat skada människor.

Tingsrätten drar slutsatsen att det inte är bevisat att 21-åringens avsikt var att brottet skulle få allvarligare följder än det faktiskt fått.

21-åringen ska betala sammanlagt 31 000 kronor i skadestånd till fyra elever och en skolanställd. Kommunens krav på ersättning för skadorna i byggnaden ingår inte i domen.

Den dömde får stanna i häkte tills domen vinner laga kraft.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se