torsjö live

Fördjupade översiktsplanen på kammarrättens bord

Fördjupade översiktsplanen på kammarrättens bord

Striden om den fördjupade översiktsplanen för Hässleholms stad har nått kammarrätten. Domstolen har beviljat prövningstillstånd för FV-politikern Björn Widmark som hävdar att kommunens beslut att anta planen inte var lagligt eftersom länsstyrelsen i vissa delar inte godtagit den.

Förvaltningsrätten i Malmö avslog i februari samtliga åtta överklaganden. Björn Widmark är den enda som lyckats få prövningstillstånd i kammarrätten. Det gäller den del av hans överklagande som handlar om länsstyrelsens synpunkter på planen.

Den fördjupade översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige i juni 2018. Åtta överklaganden avslogs av förvaltningsrätten. Nu ska kammarrätten ta ställning till ett av dem, från Folkets väls gruppledare Björn Widmark.

Enligt Widmark har länsstyrelsen inte godtagit planen bland annat för skyddsavstånden kring reningsverket och planeringen av bostäder söder om Garnisonsvägen (Sjörröds gård med flera fastigheter) och längs Hovdalavägen utan att utredningar om natur- och kulturvärden gjorts. Han menar att kommunen i strid mot lagen underlåtit att anmärka detta i planen.

Kommunjurist Magnus Gjerstad, som fått fullmakt att företräda kommunen i kammarrätten, hävdar däremot i sitt yttrande att länsstyrelsens synpunkter inte innebär att planen inte godtagits i dessa delar. Därmed strider kommunens hantering av länsstyrelsens granskningsyttrande inte heller mot lagen. Gjerstad förklarar att Hässleholms kommun delar förvaltningsrättens uppfattning.

– Hade länsstyrelsen inte godtagit planen i någon del hade den rimligen angivit detta i sitt granskningsyttrande, skriver han också.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se