Medier och yttrandefrihet

INSÄNDARE. Nu har det gått ett halvt år där man via skatten är tvingad att betala för så kallad Public Service, det vill säga SVT, SR och UR. Det är min subjektiva uppfattning att man har problem med saklighet och opartiskhet. Således är dessa medier inte relevanta för mig och undvikes systematiskt. Mitt mediabehov klarar […]

Skolforskning förr och nu

INSÄNDARE. Krigsslutet efter andra världskriget innebar att den ökade nativiteten förutsatte två problem att lösa: utbildningsfrågan och den sociala problematiken. 1945 hängde dessa frågor nära samman och gav upphov till ett nytt sammanslaget organisationssystem. Skolforskaren Gunnar Richardson påvisar redan i avhandlingen Svensk skolpolitik 1940 – 1945 (Liber tryck 1978) hur dessa frågor vägdes samman och […]

Fördjupade översiktsplanen på kammarrättens bord

Striden om den fördjupade översiktsplanen för Hässleholms stad har nått kammarrätten. Domstolen har beviljat prövningstillstånd för FV-politikern Björn Widmark som hävdar att kommunens beslut att anta planen inte var lagligt eftersom länsstyrelsen i vissa delar inte godtagit den. Förvaltningsrätten i Malmö avslog i februari samtliga åtta överklaganden. Björn Widmark är den enda som lyckats få […]