torsjö live vers2

Vad får demokratin kosta?

Vad får demokratin kosta?

Urban Önell

Det här militära – kan det löna sig? Kring den frågan kretsar en klassisk sketch med komikern Martin Ljung.

Dialogen mellan repgubben och hans kapten är underhållande. Även om den har några år på nacken, är den fortfarande tänkvärd. Den kritiserar människans tendens att ta till vapen för att lösa konflikter.

Sverige har haft fred i över 200 år. Även om det just nu inte finns något direkt hot mot vårt land, anser de flesta svenskar att Försvarsmakten behövs. Det går att motivera med att vårt självbestämmande, vår demokrati, får ingen ta ifrån oss.

Försvaret är inte gratis. En majoritet i riksdagen har kommit fram till att de dryga 50 miljarder om året som militären får idag, är i minsta laget. Samtidigt ska det sparas på andra områden i samhället.

Journalistiken då? Kan den löna sig? Det är ju ingen hemlighet att många tidningar har ekonomiska problem.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Är det ett bekymmer? Jo, inte minst den granskande journalistiken är ju en förutsättning för en demokrati värd namnet. Grävande behövs för att oegentligheter, maktmissbruk och korruption ska kunna avslöjas. Den typen av journalistik är sällan gratis.

Journalister betalar ofta ett högt pris när de granskar makthavare, inte ens i Sverige kan man vara helt säker på att de går helt fria.

Finns det någon som missat varför Frilagt kom till? Det var ju för att starka politiska krafter försökte stoppa den granskande journalistiken i Hässleholm 2014. Attacken riktade sig mot lokaltidningen Norra Skåne.

Agerandet från ledande politiker var ett allvarligt angrepp på demokratin. Reportern Berit Önell och nyhetschefen Anders Kauranen slog larm. De fick betala ett högt pris för sitt civilkurage. Tidningsledningen, med den dåvarande chefredaktören i spetsen, hade ju böjt sig för politikerna. Därför ansåg de att sanningssägarna till varje pris skulle bort från redaktionen.

Är inte demokratin värd att försvara? Skulle Berit och Anders stillatigande sett på när tidningen blev manipulerad, för att få behålla sina jobb? Självklart inte.

Berit Önell köptes ut, men gav inte upp. Hon fortsätter att granska Hässleholms kommun i den egna nättidningen, Frilagt. Anders Kauranen gick vidare till ett toppjobb på Sveriges television.

Att driva Frilagt är inte lätt, eftersom undersökande journalistik är mycket arbetskrävande. Det finns dessutom ett antal makthavare som motarbetar granskningarna. Antagligen för att de inte vill att medborgarna ska få veta hela sanningen. Detta trots att full insyn måste vara en demokratisk rättighet.

Resurserna för en liten nättidning är dessvärre begränsade. Egentligen är uppgiften nästan helt omöjlig. Det är som med humlan, som enligt talesättet inte ska kunna flyga. Ändå har Frilagt lyckats överleva i drygt fyra år. Mycket tack vare låga kostnader och ideella krafter som hjälpt till på olika vis. Vad redaktionen förmår göra beror på hur starkt stöd tidningen får av medborgarna.

Frilagt skulle inte kunna fortsätta sina granskningar utan stödprenumerationer. Vi tackar läsarna för all support. Glöm inte att skicka in ditt bidrag, även under sommaren!

Demokratin och pressfriheten i Hässleholm behöver dagligen försvaras. Därför är det väl investerade pengar att stödja Frilagt. För medborgaren är granskande journalistik mycket lönsam. Hur ska vi annars kunna utvärdera hur makthavarna förvaltar våra gemensamma tillgångar?

Urban Önell

Så här stödjer du Frilagt:


Sketchen med Martin Ljung hittar du här:
https://www.youtube.com/watch?v=hhqW5cQQx5t8

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se