Gruppen-3a-328x120

Arbetsförmedlingens nedmontering tvingar hundratals till socialbidrag

Arbetsförmedlingens nedmontering tvingar hundratals till socialbidrag

Arbetslösa hänvisas till socialbidrag när Arbetsförmedlingen rustas ner och personalen minskar med 4 500 personer. Kontoret i Hässleholm är ett av många som läggs ner. Foto: Lotta Persson

Arbetslösa tvingas till socialbidrag efter att Arbetsförmedlingen under våren kraftigt minskat på både ersättningar och arbetsmarknadsinsatser. I Hässleholms kommun vände sig i maj cirka 400 arbetsföra personer och 100 personer med olika slags arbetshinder till socialtjänsten. Dessutom väntas kommunens egna sparkrav slå hårt mot arbetsmarknadsenheten, AME, där personer med arbetshinder ska få hjälp till aktiviteter som leder till jobb istället för socialbidrag.

Socialnämndens konstnader för socialbidrag ökade under perioden januari – april med tre miljoner kronor jämfört med samma tid förra året.

AME:s enhetschef Jörgen Bergvall avbröt sin semester för att ta fram förslag på neddragningar i sin personalstyrka. Anledningen är främst att statliga ersättningar och EU-bidrag uteblir när Arbetsförmedlingen inte längre placerar artbetslösa i AME:s verksamheter. 6,5 miljoner kronor ska sparas 2020 inom AK- avdelningen, den tidigare förvaltningen för arbetsmarknad och kompetens som numera är en avdelning under kommunledningsförvaltningen och där AME ingår. Förra året fick 250 långtidsarbetslösa ett avlönat arbete via AME.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
AK-avdelningen, där Arbetsmarknadsenheten AME ingår, ska ta fram sparförslag på 6,5 miljoner kronor. Foto: Berit Önell

AME har redan beslutat att inte längre betala en del av lönen till 31 personer som är anställda i kommunen med stöd från Arbetsförmedlingen. Det handlar om mellanskillnaden mellan bidrag och full lön. En del kommunala förvaltningar har sagt upp de berörda eftersom budgeten inte räcker till, däribland barn- och utbildningsnämnden. Uppsägningstiden är en månad och de slutar den 31 juli.

– Det handlar bland annat om långtidsarbetslösa ungdomar, säger Jörgen Bergvall.

Han förklarar att budgeten för detta inte har blivit mindre, den är cirka 2,5 miljoner kronor i år liksom i fjol.

– Det är fler behövande.

Totalt har 170 personer anställningar eller praktik i kommunen med någon form av stöd från Arbetsförmedlingen. En del har fått besked att deras avtal inte kommer att förlängas när de går ut i höst.

Varnar för att sparkrav
kan ge kraftigt ökade kostnader

Jörgen Bergvall har i en skrivelse till kommunledningen varnat för att kommunens egna sparkrav leder till kraftigt ökade kostnader för ekonomiskt bistånd hos socialnämnden. Om kommunala resurser fanns skulle fler kunna hjälpas ut på arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingens stora omorganisation, som ska vara klar 2021, innebär att det nu fattas både pengar och personal. Och värre kan det bli i höst när vårens uppsägningar verkställs. Personalen som är kvar på Arbetsförmedlingen har svårt att hinna fatta beslut om de arbetsmarknadsåtgärder som fortfarande står till buds.

Tvärstopp för arbetsmarknadsinsatser

– Det är tvärstopp för arbetsmarknadsinsatser just nu. Arbetsförmedlingens personal har inte tid att sätta ut folk i praktikplatser, det är ett stort bekymmer. Det kommer väldigt få personer till oss från Arbetsförmedlingen nu. Vi har kanske haft 15-20 personer per vecka tidigare, nu är det 0-2 personer, säger Jörgen Bergvall.

AME fokuserar på att hjälpa personer med ekonomiskt bistånd till andra lösningar, såsom studier eller praktik.

– Det är därför vi finns, för de många som står långt från arbetsmarknaden, säger Jörgen Bergvall.

”Staten vältrar över kostnader
på kommunerna”

AME kan fortfarande göra jobbet med att förbereda praktikplatser som Arbetsförmedlingen bara behöver godkänna, främst till personer som går på ekonomiskt bistånd.

– Men vem betalar?

Försäkringskassan har också dragit ner och säger nej till aktivitetsersättning åt dem som Arbetsförmedlingen hänvisar dit för att de är för sjuka för att arbeta.

– Staten vältrar över kostnader på kommunerna, säger Jörgen Bergvall.

Han låter frustrerad.

– Det har slutat fungera på Arbetsförmedlingen. De arbetslösa finns bara i något register där. Men ingen tror att detta kommer att vara för evigt, säger han.

Han konstaterar dock att det är lång tid kvar till 2021.

Försörjningsstöd har ökat med 17 procent

Thed Carlsson, verksamhetschef för ekonomiskt bistånd på socialförvaltningen, säger att han märkt av både att arbetslösa kommer tillbaka från Arbetsförmedlingen och att tillströmningen till AME minskat.

– Om vi inte har hjälp av AME kommer människor tillbaka till försörjningsstöd och vi kan enligt lag inte säga nej. Därför blir det kontraproduktivt att dra ner på AME. Det handlar om människor som behöver någon form av rehabilitering för att komma ut på arbetsmarknaden.

Under mars – juni i år har utbetalningarna av försörjningsstöd ökat med 17 procent, från 17,3 miljoner kronor till 20,2 miljoner. Att det skulle öka var förväntat, men inte så mycket. Utifrån en rapport från Lunds universitet beräknade kommunen en ökning på cirka sex miljoner kronor för 2018 och lika mycket för 2019 på grund av att många nyanlända som kom hit 2015 och inte är självförsörjande inte längre får statligt etableringsstöd. Om årets ökning hittills med tre miljoner på fyra månader fortsätter blir det nio miljoner på ett år, alltså tre miljoner mer än beräknat. Det handlar då inte enbart om nyanlända.

Men antalet ärenden har inte ökat lika mycket som väntat utan enbart med cirka 90, till 1 015. det kan tolkas som att hushållen är större eftersom varje hushåll är ett ärende.

– Som tur är har vi satt undan pengar sedan tio år tillbaka. Vi visste att det skulle behövas för att täcka glappet mellan etableringsstöd och försörjningsstöd, säger Thed Carlsson.

Han är bekymrad över Arbetsförmedlingens hänvisning till webbtjänster.

– Nedmonteringen förstärks. Många nyanlända har nog med språket, säger han.

Cirka 100 analfabeter

Enligt Jörgen Bergvalls skrivelse fanns i maj cirka 100 analfabeter i Sfi-undervisning i Hässleholms kommun.

– Om människor inte kan söka hjälp far de illa, säger Thed Carlsson.

Även socialförvaltningen satsar allt mer på IT-lösningar.

– Det ska fortfarande gå att göra allt med pappersblankett också, men det gäller att få över så många som möjligt för att frigöra resurser, säger Thed Carlsson.

Han konstaterar att Arbetsförmedlingen satsar ännu mer på IT.

– Det är fullständigt galet i en tid med så stora sparkrav. Samtidigt lägger staten över kostnader på kommunerna och lämnar oss i sticket. Vi kan inte säga att vi inte har råd, säger han.

AF-chef: ”Många har blivit lidande”

Tina Gunnarsson är sektionschef för Arbetsförmedlingen i Kristianstad och ansvarade till den 1 juli även för kontoret i Hässleholm som snart läggs ner. Hon bekräftar att omorganisationen lett till problem. 4 500 anställda i hela landet är uppsagda, i Skåne är det drygt 200 plus att 110 personer har omplacerats till kundtjänst. Det största varslet i modern tid, enligt Tina Gunnarsson.

– Vi har inte samma ekonomiska förutsättningar och inte heller medarbetare som kan ta beslut, säger hon.

Tina Gunnarsson, sektionschef för Arbetsförmedlingen i Kristianstad, tidigare även Hässleholmskontoret.

Hon förklarar att jobb- och utvecklingsgarantin finns kvar, men att arbetslösa utan a-kassa sedan i maj inte kan få arbetsmarknadspolitiska program som genererar ersättning därifrån förrän de varit inskrivna på Arbetsförmedlingen i 14 månader. Praktikplatser kan enbart beslutas inom jobb- och utvecklingsgarantin, extratjänster stoppades i januari.

Arbetsförmedlingen har också minskat antalet beslut om att placera arbetssökande i praktik och arbetsträning som ger ersättning för kommun och privata aktörer.

– Många har blivit lidande för att vi inte kan ta sådana beslut längre. Vi har även minskat beslut om arbetsmarknadsutbildningar, säger Tina Gunnarsson.

Lönebidrag för personer med nedsatt arbetsförmåga beviljas fortfarande i Skåne.

– Budgetmässigt har vi fortfarande resurser till det, men det finns risk att vi hamnar i ett svårt läge i höst när de som blev uppsagda i maj slutar. Vi har redan blivit färre. En del har sagt upp sig själva på grund av att det är oroligt i organisationen. Många känner att de inte vet vilket vårt uppdrag är. Det är stora massor av medarbetare som sagts upp och det blir ett glapp nu, säger Tina Gunnarsson.

Hon förstår att det inte är lätt för kommunerna.

– Det är tufft för dem, de har en budget att förhålla sig till och vi är inte den mest stabila samarbetspartnern nu, säger hon.

Hon berättar att Arbetsförmedlingen har mycket dialog med Hässleholms kommun.

– Vi har haft fina möjligheter en tid och kunnat göra bra insatser. Vi har nog blivit lite bortskämda, säger hon.

Kontoren ska ta hand om dem
som inte klarar det digitala

De digitala lösningarna ses som framtiden, men även där kan det bli ett glapp innan det fungerar fullt ut.

– Vi växlar upp mycket digitalt så att det till exempel går att skriva in sig på Arbetsförmedlingen på webben. De som klarar det erbjuds fortsatt service digitalt. De som blir kvar ska tas om hand av kontoren, säger Tina Gunnarsson.

Hon uppskattar att 40-50 procent idag väljer att ha kontakt med Arbetsförmedlingen på distans.

– Det är viktig med dialog så att inte någon faller mellan stolarna, säger hon.

Personer som är analfabeter förväntas inte klara den digitala servicen.

– Vi får hitta formerna. Det är inte utarbetat idag, men det finns ett jätteintresse att det ska bli bra, säger Tina Gunnarsson.

Fyra kontor blir kvar i Skåne och personal från dessa ska åka ut till övriga orter, exempelvis Hässleholm.

– Jag har uppfattat att Hässleholms kommun är positiv till att samlokalisera. Till exempel skulle vi kunna låna ett par rum hos kommunen, så gör vi på flera andra ställen redan idag, säger Tina Gunnarsson.

Berit Önell

Läs mer:

2019-07-26 Vill att kommunen tar mer ansvar för arbetslösa – med statliga pengar

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se