torsjö live vers2

Vill att kommunen tar mer ansvar för arbetslösa – med statliga pengar

Vill att kommunen tar mer ansvar för arbetslösa – med statliga pengar

Hässleholms tre kommunalråd vill att krisen efter Arbetsförmedlingens nedmontering ska lösas genom att kommunerna tillsammans med privata företag blir så kallade utförare och tar över en del av Arbetsförmedlingens arbete – med statliga pengar. Lena Wallentheim (S) har tillsammans med andra gruppledare för Socialdemokraterna i Skåne krävt detta i ett brev till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Både kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) och kommunalrådet Hanna Nilsson stöder förslaget.

Kommunalråden ser med oro på situationen där stora kostnader nu förs över från Arbetsförmedlingen till kommunen och många arbetslösa hänvisas till socialbidrag.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Vi är väldigt oroliga, vi ser en övervältring på kommunerna från staten. Det är ju inte en S-budget för Arbetsförmedlingen på riksnivå nu utan en borgerlig budget där Arbetsförmedlingens lokalkontor och personal dras ner och privata utförare ska ta över. Men vi tycker att kommunerna kan få vara utförare, inte bara privata aktörer. Många kommuner har, liksom Hässleholm, en egen arbetsmarknadsenhet och jobbar redan mycket med de här frågorna. Till syvende och sist blir det också kommunerna som får ta hand om individerna när de inte får någon arbetsmarknadsinsats, säger Lena Wallentheim.

Kommunalrådet Lena Wallentheim (S). Foto: Berit Önell

Hon ser också risken att det är de som står längst från arbetsmarknaden som drabbas hårdast och att alla inte kommer att klara övergången till digitala medier.

Brevet till Ylva Johansson skrevs redan i april, men någon respons har inte kommit så vitt Lena Wallentheim vet.

– Men jag tog upp det med partidistriktet och de jobbar för att få ner Ylva Johansson till Skåne angående detta. Jag skulle gärna se att hon kom till Hässleholm, men förstår att det är bättre att samla distriktet, säger hon.

Hon ser ingen möjlighet till besparing på AME.

– Om vi ändå måste ge människor ekonomiskt stöd, är det då inte bättre att de får sysselsättning via AME? Kostnaderna kan annars bli ännu större och dessutom drabbar det enskilda och familjer.

Hon skulle överlag vilja se mer konsekvensanalyser för föreslagna besparingar i kommunen och nämner Mötesplats Ljungdala, bokbussen och studieförbunden som exempel på verksamheter där stängning eller neddragningar kan leda till andra kostnader.

– Det är bekymmersamt att Arbetsförmedlingen backar hem. Kommunen tappar otroligt stora intäkter just när de behövs som mest, säger Lars Johnsson.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M). Foto: Urban Önell

Han ser det som att arbetet med att hjälpa nyanlända ut på arbetsmarknaden tagit inte ett utan tre steg tillbaka.

– Det är bland annat därför vi valt att tillsätta ett arbetsmarknads- och integrationsutskott nu i sommar och ta ett mer samlat grepp, säger han.

Men han har svårt att se att kommunen skulle avsätta mer pengar till arbetsmarknadsenheten, AME, som skulle kunna bidra till att färre arbetslösa blir beroende av försörjningsstöd.

– Det är inte möjligt inom den kommunala budgeten. Men vi får titta på hur vi ska hantera det i kommunledningsförvaltningens internbudget. Tillsammans med AK-avdelningen och det nya utskottet ska vi jobba intensivt för att lösa det och även ha fortsatt dialog med Arbetsförmedlingen, säger han.

Lars Johnsson är övertygad om att det skulle vara en bra idé att låta kommunen bli utförare som matchar arbetssökande och jobb.

– Där har jag samsyn med Lena Wallentheim. Det kräver att staten släpper ifrån sig pengarna. Men då ska vi lösa uppdraget. Förutsättningarna skulle vara mycket bättre. Nu haltar det, säger han.

Hanna Nilsson säger att hon är väldigt kritisk till de föreslagna neddragningarna på AME.

– Vi får spara på andra områden först och främst. Vi måste titta på allt, kanske går det att jobba på ett annat sätt. Det går nog att göra väldigt mycket på AK, men inte just AME. Jag tycker att det blir ett dubbelt nederlag om både Arbetsförmedlingen och AME drar ner, säger hon.

Kommunalrådet Hanna Nilsson (SD). Foto: Berit Önell

Även hon är positiv till S-förslaget om att låta kommunerna bli utförare.

– Det spelar inte mig jättestor roll om det är privata utförare eller kommunen. På riksnivå har vårt parti haft en annan syn och tyckt att vi ska lägga ner Arbetsförmedlingen. Men då måste vi ha en plan B. I detta läget blir det inte positivt. Det är väl bara de rödgröna som kan ta upp det här med regeringen och jag tycker att det är bra att de har gjort det. Vi har rätt lika syn på hur man kan göra i den situation som är nu, säger hon.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:

2019-07-25 Arbetsförmedlingens nedmontering tvingar hundratals till socialbidrag

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se