logga-ligg-tjock

Exploateringschef Jakob Ruter slutar Har fått tjänst i Ljungby

Exploateringschef Jakob Ruter slutar Har fått tjänst i Ljungby

Efter att under mer än ett halvår ha bott i Alvesta och jobbat på distans i snitt en timme per dag slutar Jakob Ruter inom kort som exploateringschef i Hässleholms kommun. Från och med den 12 augusti är han anställd på motsvarande tjänst i Ljungby kommun.

– Det blir nästan som hemma för mig, säger han till Frilagt.

Han berättar att hans fru nu får närmare till sitt arbete och sin släkt och att han själv också har rötterna i Alvestatrakten.

33-årige Jakob Ruter har varit pappaledig på 87,5 procent sedan flytten till Alvesta i december 2018.

– Någon dag har jag varit nere i Hässleholm och jobbat åtta timmar. Andra dagar har det varit svårare att arbeta, men mycket går att sköta via datorn, säger han.

Mark- och exploateringschef Jakob Ruter lämnar Hässleholm för Ljungby. Foto: Berit Önell

Han förklarar att tanken med flytten inte var att han skulle sluta i Hässleholm.

– Men jag har haft lite tid över att tänka nu, säger han, trots att han haft två små barn att ta hand om plus det nya huset, en stor gul villa från förra sekelskiftet.

Han tycker att det är dags för nya utmaningar efter ganska exakt sju år i Hässleholm.

– Jag tycker att jag har bidragit med en hel del till Hässleholms kommun, säger han.

Bland det han är mest nöjd med är att han varit med och fått den stora underhållsdepån för Öresundstågen till Hässleholm.

– Det är en av de stora, nya arbetsplatserna i Hässleholm som kommer att bli en magnet för en hel del sidogrejer, säger han.

Hans nya tjänst skiljer sig inte så mycket från jobbet som exploateringschef i Hässleholm. I Ljungby arbetar mark- och exploateringsavdelningen dock även med kartor och mätningsingenjör, geodataledare och GIS-ingenjör ingår i personalen som består av tio personer. I Hässleholm finns dessa funktioner på stadsbyggnadskontoret och tre exploateringsingenjörer och en markförvaltare arbetar på mark- och exploateringsavdelningen.

Jakob Ruter säger att hans beslut inte har att göra med den föreslagna omorganisationen i Hässleholm där exploateringsavdelningen blir underställd kommunledningsförvaltningen, istället för som idag tekniska förvaltningen.

– Det skulle jag inte säga. Vi har haft det så innan. Det spelar inte så stor roll för oss, mer för politikerna. Orsaken till att vi flyttades från kommunledningskontoret igen var att det blev så många ärenden. Men nu är det nya politiker och nya tider, säger han.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) har uttryckt att han vill ha bättre kontroll på kommunens fastighetsaffärer. Därför vill han ha exploateringsavdelningen direkt under kommunstyrelsen. Anledningen är flera affärer där politiker och tjänstemän inte gått i takt, bland annat rivningen av lärarvillan på Åkaregatan som enligt den fördjupade översiktsplanen skulle ha bevarats. Lars Johnsson var en av flera som överklagade exploateringsavdelningens försäljning av fastigheten till Jacob Karlssons K-Fastigheter. Ett annat exempel är köpet av den förorenade fastigheten Hässleholms Intendenten 3 av ett annat av Karlssons bolag, där finansieringen inte var löst i förväg.

Exploateringsavdelningens agerande som ledde till rivningen av den gamla lärarvillan på Åkaregatan 9 i Hässleholm är en av anledningarna till förslaget att flytta exploateringsavdelningen från tekniska nämnden till kommunstyrelsen. Men Jakob Ruter säger att omorganisationen inte är orsak till att han slutar. Foto: Lotta Persson

När Jakob Ruter, då Tannerfalk, blev anställd i Hässleholms kommun den 13 augusti 2012 var det inte som exploateringschef. Tjänsten han sökte och fick var som mark- och exploateringsingenjör.

– Det var egentligen både ock. När jag började var alla exploateringsingenjörer enhetschefer med samordningsansvar. Det var ett delat ansvar, men tekniske chefen Mats Svensson hade personalansvaret. Sedan blev det en omstrukturering, förklarar han.

Han blev enligt anställningsavtalet chef för exploateringsenheten i Hässleholm den 1 mars 2013. När Frilagt tidigare frågade efter hans ansökningshandlingar och CV både på tekniska förvaltningen och kommunledningskontoret blev beskedet att de försvunnit i samband med en omorganisation.

När han nu sökte tjänsten i Ljungby blev de offentliga handlingar där. De visar att han har kandidatexamen inom både lantmäteriteknik och fastighetsvetenskap med inriktning fastighetsmäklare. Han arbetade som mäklare i ett halvår på Öland innan han påbörjade lantmäteriutbildningen. Praktik gjorde han på Lantmäteriet i Ljungby. Han arbetade sedan som exploateringsingenjör i Kristianstads kommun i två år innan han kom till Hässleholm.

I sitt personliga brev förklarar han att hans val av utbildning och arbete bottnar i ett stort och genuint intresse för fastigheter, byggnader, juridik, människor, kartor, företags framgång och inte minst samhällets utveckling.

– För mig är det därför viktigt att inte bara få vara chef, utan att jag även kan driva mina egna ärenden, utveckla mina kunskaper och kontaktnät och därigenom bidra till allt det jag brinner för inom branschen, skriver han.

Han berättar i brevet också att han genom åren “sålt och köpt mark för allt från en krona till miljontals kronor”.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se