logga-ligg-tjock

Kommunala bolag föredrar skattehöjningar

Kommunala bolag föredrar skattehöjningar

INSÄNDARE. De tre kommunala bolagen i Hässleholm – främst Miljö, föredrar att leva på skattehöjningar och ökade avgifter. Hässlehem är kanske det bolag som har lite annorlunda framtoning – kan påverka hyresnivån i kommunen, i bästa fall. Överhuvud taget är nuvarande utredningsförslag om koncernbildning på kommunnivå att föredra, då skatteökning har störst inverkan på de allmänna avgifter som alla – på bekostnad av skola, vård och omsorg – får betala. Alla betalar inte proportionellt lika till skatteökningarna. Inom Miljö och vatten – liksom inom alla el.-avgifter luggar man hela tiden kommunen på skattemedel, eftersom detta ingår i deras budgetar, inte hela kommunens. Ökad koncernbildning gör att kommunen i sin helhet kan företräda medlemmarnas ekonomi på ett bättre sätt. Oreflekterade skattehöjningar, kommunala sådana, tenderar att främja särintressen av olika slag.

Tore Almer

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se